Salariatul are dreptul: a) la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul muncii; b) la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă; c) la un loc de muncă, în condițiile prevăzute de standardele…