IMG_5785

Consiliul Republican al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură s-a convocat, miercuri, 14 decembrie, în ședința a V-a. Sindicaliștii au făcut o trecere în revistă a principalelor realizări obținute pe parcursul anului și au pus în discuție problemele stringente cu care se confruntă lucrătorii din cultură. La lucrările ședinței au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Ana Varzari, specialist la Ministerul Culturii.

Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni: cu privire la modificarea componenței nominale a organelor sindicale de nivel național-ramural; cu privire la monitorizarea activităților de protecție a salariaților membri de sindicat desfășurate de autoritățile administrației publice locale și de administrațiile entităților economice din ramura culturii în vederea respectării Convenției Colective (nivel de ramură) pe anii 2021-2025 pe parcursul anului 2022; cu privire la activitatea Comitetului Executiv în perioada de după ultima ședință a Consiliului Republican al FSLC.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a prezentat un raport în care s-a referit la faptul că, în perioada de după a IV-a ședință a Consiliului Republican al FSLC, activitatea organului a fost direcționată în realizarea misiunii statutare, a Programului strategic al FSLC pe anii 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Congresului VII al FSLC nr. VII-7 din 07.12.2020.

Liderul sindical a menționat că în urma monitorizării privind aplicarea și respectarea prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2021-2025 s-a constatat că salariații, membri de sindicat, în marea lor majoritate au beneficiat de concedii de odihnă suplimentare plătite, pentru evenimente familiale, de concedii fără plată, de ajutor material, de indemnizații sociale, de echipamente și materiale de protecție, de suplimente acordate din veniturile financiare ale unității. De asemenea, președintele FSLC a informat despre măsurile întreprinse pe parcursul acestui an în domenii precum consultări și negocieri colective, întremarea sănătății, organizarea odihnei copiilor, respectarea actelor și documentelor normative privind securitatea și sănătatea în muncă.

După cum a accentuat liderul sindical, deși au fost obținute anumite progrese, apreciate de salariații din ramură, nivelul de salarizare rămâne să fie un subiect sensibil. FSLC mereu a pledat ca salariul unui angajat din domeniul culturii să fie în așa măsură ca să poată satisface necesitățile angajaților și să le asigure familiilor acestora un trai decent.

În alocuțiunea sa, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat că în pofida greutăților pe care le trăiesc lucrătorii din cultură, ei reușesc să-și facă munca cu multă dedicație pentru a promova cultura în toate localitățile țării. Liderul sindical a apreciat calitatea dialogului social constructiv, rodnic, care există între centrul sindical național-ramural și ministerul de resort. Totodată, președintele CNSM a informat sindicaliștii despre principalele realizări ale Confederații pe parcursul ultimului an în domeniul dezvoltării dialogului social, înaintarea mai multor inițiative și cerințe ce vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, inclusiv în ramura culturii, consolidarea relațiilor cu organizații internaționale, și a vorbit despre prioritățile pentru următoarea perioadă.

Totodată, s-a  menționat faptul că, CNSM a purtat consultări cu partenerii sociali ca cuantumul salariului minim pe țară să fie aprobat în mărime de 5000 lei, dar nu s-a ajuns la o poziție comună. Prin adresarea CNSM către prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, sindicaliștii au insistat asupra examinării suplimentare a propunerii de stabilire a salariului minim pe țară în mărime de 5000 de lei pentru anul 2023. Totuși, Guvernul  a aprobat cuantumul salariului minim pe țară în mărime de 4000 lei, începând cu 1 ianuarie 2023. Însă, după cum au comunicat autoritățile, problema respectivă urmează să fie reexaminată în 2023.

Este important de menționat că în rezultatul monitorizării privind aplicarea și respectarea prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2021-2025 s-a constatat, că majoritatea instituțiilor respectă și aplică corect prevederile actului juridic sus-menționat. Conform informațiilor primite de la liderii sindicali ai FSLC, la moment, din 39 de organizații sindicale primare, sunt negociate și semnate 29 de contracte colective de muncă, iar 4 la număr se afla în proces de negociere. Acest fapt se datorează perseverenței și competenței președinților organizațiilor sindicale care prin implicare au reușit să obțină drepturi și facilități pentru membrii de sindicat din instituțiile de cultură din țară.

În cadrul ședinței, Ana Varzari, specialist la Ministerul Culturii, a răspuns la mai multe întrebări venite din partea membrilor Consiliului Republican al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, care au abordat probleme legate de îmbunătățirea situației la capitolul Legea salarizării în sistemul bugetar, creșterea nivelului de salarizare și îmbunătățirea condițiilor de muncă, insuficiența cadrelor și necesitatea unei motivări mai bune, în special pentru a menține și atrage tineri specialiști în ramura culturii.