IMG_5672

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat vineri, 9 decembrie, în incinta Institutului Muncii, masa rotundă „Contractul colectiv de muncă (CCM) – izvor de drepturi suplimentare pentru salariați”. În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte legate de rolul și importanța contractelor colective de muncă, situația la nivel național, respectarea prevederilor acestora și dificultățile care există în procesul de implementare a CCM.

La eveniment au participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale (CSNR), reprezentanți ai instituțiilor statului, inclusiv Parlamentul Republicii Moldova, Oficiul Avocatului Poporului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii, Agenția Proprietății Publice, Curtea de Conturi, Serviciul Fiscal de Stat.

În mesajul său de salut, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a subliniat că dialogul și parteneriatul social în sfera muncii se realizează prin negocierea și încheierea contractelor colective de muncă și a convențiilor colective, iar subiectele abordate în cadrul mesei rotunde sunt de maximă importanță pentru mișcarea sindicală pentru a asigura condiții decente de muncă, o remunerare adecvată, protejarea drepturilor și intereselor salariaților.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a prezentat un raport despre cum în Republica Moldova sunt respectate prevederile CCM, care este cadrul de drept internațional în domeniul parteneriatului social, ratificat de Republica Moldova, cadrul legal național în domeniul parteneriatului social, și a comunica despre cele mai frecvente cazuri de neasigurare a respectării CCM și convențiilor colective.

Printre cele mai frecvente cazuri de încălcare a prevederilor CCM, au fost menționate: neacceptarea de către instituțiile cu atribuții în domeniu a cuantumului salariului tarifar pentru I categorie de calificare stabilit în CCM (cazul Apă-Canal Chișinău); neasigurarea plăților salariale în conformitate cu prevederile CCM în întreprinderile de transportare și distribuție a gazelor naturale (cazul discutat la ANRE de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice); ignorarea prevederilor convenției colective în domeniul sănătății în partea ce ține de plata ajutorului material (caz prezentat de Federația Sindicală „Sănătatea”); plata sporurilor pentru munca în condiții nefavorabile negociate în mărimi mai mari decât cele prevăzute de cadrul legal (în domeniul sănătății).

De asemenea, cei prezenți au abordat în cadrul unui panel de discuții și alte situații când au fost înregistrate abateri, diverse încălcări ale CCM, și au venit cu mai multe recomandări pentru a îmbunătăți situația cu privire la respectarea CCM.

Participanții au specificat că este necesar de aplicat un control adecvat în ceea ce privește respectarea prevederilor CCM, iar agenții economici care se eschivează de la negocieri asupra încheierii contractului colectiv de muncă sau admit încălcarea termenului de încheiere a acestuia, precum și refuzul neîntemeiat al angajatorului de a încheia contractul colectiv de muncă, să fie sancționați conform legii.

Totodată, s-a atras atenția asupra necesității unui control mai eficient asupra îndeplinirii contractului colectiv de muncă și a convenției colective, care este exercitat de părțile parteneriatului social, prin reprezentanții lor și de Inspectoratul de Stat al Muncii, conform legislației în vigoare, dar și de alte instituții de stat cu atribuții de control.

Conform informațiilor prezentate de CSNR, pe parcursul anului 2022 erau în vigoare 21 de convenții colective de nivel ramural. Este necesar de menționat că acestea stau la baza negocierii și încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate. Astfel, conform informațiilor acumulate la CNSM, în anul 2021 erau în aplicare 4167 de contracte colective de muncă, iar numărul salariaților cuprinși de CCM a constituit 264519 de persoane. Rata de cuprindere cu contracte colective de muncă a membrilor de sindicat în anul 2021 a constituit 99,5%, din numărul de salariați din unitățile în care există organizații sindicale.

Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată pe pagina de Facebook a CNSM aici.