316548731_3266176793604575_8388420930818221060_n

Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) s-a întrunit la 22 noiembrie 2022 în ședință ordinară. Întrunirea sindicaliștilor a avut pe agendă mai multe subiecte cu referire la activitatea organizației.

Conform planului de activitate pentru semestrul II curent, cei prezenți au audiat informația pregătită de Tatiana Țulea, șefa Secției Finanțe, contabilitate și asigurări sociale a FSLC cu privire la activitatea administrației și organelor elective sindicale din cadrul Î.S. FEP ”Tipografia Centrală” și din cadrul Teatrului Municipal de Păpuși ”Guguță” în vederea încasării și decontării cotizațiilor de membru de sindicat în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile Statutului FSLC.

Potrivit acesteia, liderii sindicali conlucrează cu administrația instituțiilor vizate în vederea realizării prevederilor Statutului FSLC, Legii Sindicatelor, Legii contabilității și Instrucțiunii privind modul de achitare și evidenţa cotizațiilor lunare de membru. Respectiv, administrația instituțiilor în cauză calculează și reține cotizațiile de membru de sindicat, dar și efectuează decontarea acestora la conturile organelor sindicale conform normelor în vigoare.

Un alt subiect din ordinea de zi s-a referit la totalurile  Spartachiadei a XVII-a FSLC, desfășurată în acest an. Nicolae Garaz, președinte al FSLC, a menționat că scopul acestei activități a fost de a promova un mod sănătos de viață în colectivele de muncă și instituțiile din ramură, de a propaga sportul drept mijloc de fortificare a sănătății, profilaxie a bolilor și afirmare a unui mod de viață  sănătos a membrilor de sindicat. La eveniment au participat peste 140 de sportivi, care au reprezentat centrele și organizațiile sindicale membre ale FSLC, preponderent din mun. Chișinău.

De asemenea, membrii Comitetului Executiv al FSLC au decis convocarea Consiliului Republican în ședință ordinară  la 14 decembrie 2022. Ordinea de zi va include subiectul de bază: ”Cu privire la monitorizarea activităților de protecție a salariaților membri de sindicat desfășurate de autoritățile administrației publice locale și de administrațiile entităților economice din ramura culturii în vederea respectării Convenției Colective (nivel de ramură) pe anii 2021-2025 pe parcursul anului 2022”.

În cadrul ședinței, membrii Comitetului Executiv al FSLC au examinat și alte subiecte organizatorice care se referă la activitatea centrului sindical național-ramural.