viber_image_2022-10-06_08-12-11-095_1

În perioada 6 – 7 octombrie 2022, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, participă la lucrările conferinței internaționale „Rolul sindicatelor în valorificarea transformărilor digitale pentru dezvoltarea pieței muncii și asigurarea muncii decente”, care are loc la Almaty, Kazahstan.

În cadrul conferinței, participanții, sindicaliști din Europa de Est și Asia Centrală, abordează tematici legate de consolidarea capacităților sindicatelor de a face față crizelor multiple cu care se confruntă salariații din regiune – efectele pandemiei, criza energetică, criza economică, amenințările la securitatea regională, impactul acestor crize asupra situației de pe piața muncii.

Reprezentanții CNSM menționează că crizele respective au un impact major asupra Republicii Moldova. Astfel, pandemia a condus la lichidarea locurilor de muncă, criza energetică și inflația galopantă contribuie la descreștere economică, reducere a Produsului Intern Brut și, nemijlocit, la sărăcirea populației. În această perioadă sindicatele trebuie să insiste asupra intensificării dialogului cu partenerii sociali și convenirii unor măsuri care să asigure menținerea nivelului de trai al salariaților și familiilor lor.

În agenda de discuții a participanților la conferință este fenomenul digitalizării muncii. Urmare a pandemiei de coronavirus, mulți lucrători au început să practice munca la distanță, să folosească tehnologiile informaționale mai intens în activitatea sa, dar acest fapt a condus și la limitarea unor drepturi ale salariaților.

Un subiect la fel de important abordat de sindicaliști este activitatea bazată pe platforme digitale de muncă. Este grav faptul că această formă de muncă nu este bazată pe contracte de muncă și, lucrătorii respectivi, nu au nici un nivel de protecție.

Și în Republica Moldova începe acest fenomen să se extindă pe platforme digitale, precum sunt serviciile de taxi, de curierat, de tehnologii informaționale ș.a.

Alte subiecte abordate în cadrul conferinței se referă la strategiile sindicale în organizarea și reprezentarea lucrătorilor în companiile multinaționale și noile sectoare economice, acțiunile sindicatelor în organizarea și reprezentarea lucrătorilor angajați prin intermediul platformelor digitale de muncă.

La final, participanții vor examina și aproba un plan de acțiune care se referă la cooperarea cu OIM-ACTRAV în domeniul organizării și reprezentării sindicale în economia digitală și platformele de muncă.

Conferința „Rolul sindicatelor în valorificarea transformărilor digitale pentru dezvoltarea pieței muncii și asigurarea muncii decente” este organizată de Organizația Internațională a Muncii și Federația Sindicatelor din Kazahstan