5000 lei - 1

Astăzi, 3 octombrie, la ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a propus stabilirea începând cu 1 ianuarie 2023 a salariului minim în mărime de cel puțin 5000 de lei.

În cadrul ședinței a fost prezentat viziunea sindicatelor asupra reexaminării salariului minim pe țară. Sindicaliștii s-au referit la contextul social-economic, presiunea tot mai mare a creșterii prețurilor asupra populației, efectele migrației forței de muncă asupra economiei.

Potrivit prognozelor Băncii Naționale a Moldovei, rata inflației pentru trim. III 2022 este de 34,7%, iar pentru trim. IV 2022 – 34,3%. Conform datelor Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în luna august 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 22,93% (produse alimentare – 22,85%, mărfuri nealimentare – 16,57%, servicii prestate populației – 32,53%).

Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat că salariul minim este un indicator al calității vieții, iar forța de muncă trebuie apreciată la un nivel corespunzător, conform standardelor europene, Cartei Europene Sociale Revizuite, pe care Republica Moldova a ratificat-o, unde este prevăzut că salariul minim ar trebui să fie de 50-60 la sută din salariul mediu pe economie.

Salariul minim se stabilește și se reexaminează de Guvern în modul prevăzut de legislație, după consultarea partenerilor sociali, în funcție de rata medie anuală a inflației și rata de creștere a productivității muncii la nivel național. Cuantumul salariului minim lunar din sistemul unitar de salarizare nu poate fi mai mic decât mărimea minimului de existență calculat pentru ultima perioadă de gestiune.

Totodată, la ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective s-a discutat despre deducerile fiscale pentru asigurare facultativă de sănătate a salariaților, aprobarea cuantumului plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a Autorității Aeronautice Civile, situația din diverse ramuri ale economiei naționale.

Amintim că, CNCNC este un organ tripartit, autonom, de interes public al parteneriatului social, care se constituie pentru soluționarea problemelor ce țin de domeniul muncii și a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel național.

Ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 3 octombrie 2022 poate fi vizualizată aici.