IMG_5307

Cu prilejul marcării a 30 de ani de parteneriat și solidaritate sindicală dintre Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” din Republica Moldova și Federația Generală a Sindicatelor „FAMILIA” din România, în perioada 19-21 septembrie 2022, la Chișinău, cu sprijinul Fundației “Friedrich-Ebert-Stiftung”, a fost organizată o masă rotundă pentru a marca acest eveniment.

La activitate au participat partenerii sociali din ramura construcțiilor din România și Republica Moldova, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Secretari de stat, reprezentanți ai Inspectoratului de Stat al Muncii, Comitetele Sectoriale pentru formarea profesională din România și Republica Moldova, reprezentanți ai Casei Sociale a Constructorilor din România, agenți economici și lideri de sindicat de la întreprinderile din ramură, persoane care au stat la baza stabilirii relațiilor de cooperare dintre cele două Federații.

Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului a fost de a facilita schimbul de experiență privind funcționarea dialogului social din cele două state, a Casei Socială a Constructorilor din România și oportunitatea constituirii unei astfel de structuri în Republica Moldova.

Victor Talmaci, președintele Federației „SINDICONS”, a subliniat importanța dezvoltării parteneriatului cu Federația „FAMILIA” pentru sindicatele din construcții din Republica Moldova. Liderul sindical a comunicat că acest parteneriat a impulsionat activitatea sindicalistă de pe cele două maluri ale Prutului, fiind preluate bune practici, stabilite acorduri în probleme de interes comun, fiind desfășurate proiecte comune care au contribuit la pregătirea specialiștilor din ramură.

La rândul său, Gheorghe Bălăceanu, președinte al Federației „FAMILIA”, a subliniat că Federația „SINDICONS” este un partener important pentru sindicaliștii din România, de-a lungul anilor fiind implementate numeroase proiecte care au contribuit la fortificarea dialogului social și consolidarea capacităților organizațiilor sindicale. Bălăceanu a menționat că Federația „FAMILIA” va continuă să ofere sprijin omologilor săi din Republica Moldova în ceea ce privește Casa Socială a Constructorului, implementarea standardelor Uniunii Europene în ramură, schimbul de experiență prin programe de instruire.

Prezent la masa rotundă, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a felicitat sindicaliștii din construcții din Republica Moldova și România pentru bunele relații de cooperare stabilite acum 30 de ani. Sergiu Sainciuc a subliniat că roadele acestei cooperări sunt apreciate de partenerii sociali, contribuie la asigurarea protecției membrilor de sindicat, domeniul dat fiind o „locomotivă a economiei”, iar sindicaliștii din construcții sunt un exemplu și pentru alte ramuri în ceea ce privește negocierile legate de încheierea Convenției colective (nivel ramural), parteneriat social, negocierile legate de nivelul de salarizare și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

În cele două zile de activitate, cei prezenți au avut posibilitatea să participe la mai multe paneluri de discuții. La aceasta paneluri s-a discutat despre îmbunătățirea cadrului legal privind consultările și negocierile colective în Republica Moldova și preluarea practicilor din România, propunerile partenerilor sociali de constituire a Fondului bipartit de protecție social-economică a salariaților și sustenabilitate a întreprinderilor, funcționarea Casei Sociale a Constructorilor din România și viziunea partenerilor sociali din Republica Moldova cu privire la implementarea acesteia în țara noastră.

Totodată, participanții la masa rotundă au pus în discuție realități  și  perspective  ale  Comitetelor  Sectoriale  pentru  formarea profesională în  ramura  construcțiilor, dezvoltarea parteneriatelor durabile între piața forței de muncă și sistemul educațional în contextul valorilor europene și spațiului unic european al educației și formării profesionale. Au fost prezentate istorii de succes în activitatea Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor.

De asemenea, în cadrul mesei rotunde a fost semnat Acordul de colaborare între Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor din Republica Moldova și Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor din România.