307094178_590048186211419_2465133988760880098_n

Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova (FSEȘ) și Ministerul Educației și Cercetării (MEC) au semnat recent Acordul Adițional la Convenția Colectivă în domeniul educației pentru anii 2021-2025.

Potrivit lui Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, semnarea acestui Acord reprezintă o etapă importantă în dialogul social, care devine un început pentru alte etape de discuții și negocieri, pentru ca multiplele probleme din domeniul educațional să-și găsească soluționare, în beneficiul salariaților, membrilor de sindicat.

În context, liderul sindical a adus mulțumiri membrilor comisiei de dialog social MEC-FSEȘ pentru munca depusă, în speranța că aceste rezultate vor contribui la  obținerea unor rezultate și mai bune în anul 2023.

Documentul prevede modalitatea de reglementare a regimului de muncă al salariaților, precum și durata timpului de muncă pe perioada semestrelor și în perioada vacanțelor a personalului didactic din învățământul general și din instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Totodată, documentul conține completări cu privire la modalitatea de acordare a concediului anual.

Acordul conține mai multe completări la Convenția Colectivă care se referă la activitatea tinerilor specialiști. Astfel, în primii trei ani de activitate didactică, tinerii specialiști beneficiază de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție. În cazul suspendării contractului individual de muncă al tânărului specialist, acestuia i se amână pe durata suspendării achitarea indemnizațiilor și compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică. La reluarea activității de muncă a salariatului, se va prelungi și achitarea indemnizației și cheltuielilor menționate.

Totodată, în primii trei ani de activitate didactică a tânărului specialist în care poate beneficia de indemnizații și compensații pentru diverse tipuri de cheltuieli, acestea nu se includ în perioadele concediului de studii, concediului de maternitate, alte tipuri de concedii. Pe durata concediilor respective, se amână achitarea indemnizațiilor și compensațiilor menționate până la reluarea activității de muncă a salariatului.

De asemenea, Acordul conține completări cu privire la activitatea funcționarilor publici și modalitatea de desfășurare a activității didactice de către aceștia, precum și alte completării care pot fi consultate pe pagina de Facebook a Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova.