IMG_3057

În ajunul Zilei lucrătorului din silvicultură, marcată tradițional în a treia sâmbătă a lunii septembrie, astăzi, 15 septembrie, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a efectuat o vizită de lucru la Î.S. „Întreprinderea Silvocinegetica” din raionul Strășeni, unde a discutat cu colectivul de muncă despre situația din ramură, iar mai mulți salariați, membri de sindicat, au primit diplome de apreciere pentru munca depusă.

În mesajul său de felicitare, președintele CNSM a apreciat devotamentul salariaților din silvicultură, care în pofida tuturor provocărilor, crizelor, dau dovadă de profesionalism, dedicație și își fac munca cu multă pasiune.

În dialog cu salariații de la întreprindere, președintele CNSM a dat asigurări că vor fi depuse toate eforturile necesare în cadrul negocierilor cu partenerii sociali pentru obținerea unor condiții de muncă mai bune, creșterea nivelului de salarizare și sporirea nivelului de garanții sociale acordate salariaților din ramură silvică. Igor Zubcu a comunicat despre consultările și negocierile pe marginea stabilirii unui nou cuantum al salariului minim, care să fie pus în aplicare începând cu 1 ianuarie 2023.

Totodată, liderul sindical a apreciat faptul că în ramură este semnată Convenția Colectivă, care reprezintă rezultatul cooperării și bunei conlucrări între conducerea Agenției „MOLDSILVA” și Federația Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” din Republica Moldova.

La rândul său, Ghenadie Grubîi, președintele Federației „Sindsilva”, a venit cu un mesaj de felicitare, exprimând recunoștință profundă și convingerea că și pe viitor salariații din silvicultură vor avea grijă de patrimoniu național al fondurilor forestier și cinegetic și vor asigura o dezvoltare coerentă, durabilă, a sectorului forestier, iar sindicatul de ramură va continua să le promoveze interesele și să le apere drepturile la toate nivelurile.

Conform datelor Agenției ”Moldsilva”, actualmente în ramura silvică activează circa 4500 de specialiști, iar suprafețele împădurite ale Republicii Moldova constituie 12,7% din teritoriul național.