sedinta femei

Membrele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), întrunite astăzi, 9 septembrie, în format online, s-au solidarizat cu eforturile partenerilor sociali de a combate fenomenul muncii nedeclarate, demarate în luna iulie curent prin intermediul campaniei naționale „Trecem pe alb”.

Liuba Rotaru, președintă Comisiei de Femei a CNSM, a subliniat că fenomenul dat afectează în continuare economia Republicii Moldova, având un efect extrem de negativ asupra femeilor care, în consecință, nu beneficiază de o protecție socială adecvată. Sindicalista a menționat că este necesar de renunțat la practica achitării salariilor „în plic” deoarece privează de multe drepturi și asigurări sociale, limitează accesul femeilor la servicii medicale de calitate, fiind necesari pași concreți la nivel național pentru ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale.

În legătură cu aceasta, Lilia Franț, vicepreședinta Confederației, a precizat că Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova au semnat recent Memorandumul de colaborare privind cooperarea în cadrul campaniei naționale „Trecem pe Alb”. Vicepreședinta Confederației a comunicat despre faptul că CNSM pregătește un plan de acțiuni care va include mai multe măsuri de informare, sensibilizare, îndemnând femeile sindicaliste din toate ramurile să fie solidare cu eforturile Confederației și să se implice în promovarea campaniei la toate nivelurile.

Prezentă la activitate, Corina Ajder, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a prezentat detalii despre prevederile campaniei „Trecem pe alb” care își propune consolidarea cooperării dintre autoritățile publice, partenerii sociali și societatea civilă în vederea definirii politicilor de combatere a muncii nedeclarate. Potrivit oficialului, datele statistice arată că aproape 20% dintre femeile din Republica Moldova lucrează în economia informală, ceea ce înseamnă salarii și pensii mai mici, sărăcie la bătrânețe, beneficii sociale reduse.

Campania națională „Trecem pe Alb” are trei obiective de bază: informarea angajatorilor și salariaților privind riscurile muncii nedeclarate și beneficiile muncii legale; consolidarea cooperării între autoritățile publice, partenerii sociali și societatea civilă pentru definirea politicilor de combatere a muncii nedeclarate și realizarea unui plan de acțiuni în acest scop; promovarea măsurilor legislative pentru accelerarea formalizării relațiilor de muncă în Republica Moldova.

În cadrul ședinței, femeile sindicaliste au abordat și alte chestiuni fiind vizate subiecte legate de necesitatea majorării bugetului de asigurări sociale de stat, majorarea resurselor alocate pentru întremarea sănătății, înlăturarea formelor de discriminare în ceea ce privește salarizarea în unele ramuri și acordarea de indemnizații, combaterea fenomenului violenței împotriva femeilor. Totodată, au fost stabilite acțiuni planificate pentru următoarea perioadă: participarea la activități dedicate Zilei Internaționale a Muncii Decente, continuarea campaniei „Femei informate–generații protejate”, combinata cu campania „Trecem pe alb”, înaintarea propunerilor de îmbunătățire a situației social-economice a femeilor din Republica Moldova.