cncnc 29 iulie 2022

Astăzi, 29 iulie, în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), partenerii sociali au semnat Convenția cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social.

Această Convenție are drept scop:

  • impulsionarea parteneriatului social în Republica Moldova;
  • întărirea rolului partenerilor sociali și al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor în problemele domeniului muncii și în problemele social-economice;
  • asigurarea utilizării la maximum a posibilităților parteneriatului social în sfera muncii.

Încheierea Convenției respective va avea ca efect:

  • impulsionarea parteneriatului social la toate nivelurile;
  • întărirea rolului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de acte normative din domeniile muncii și social-economic;
  • creșterea eficacității activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective;
  • asigurarea activității continue a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și excluderea pe viitor a situațiilor de blocare a activității acesteia;
  • utilizarea pe larg a practicii de reglementare a raporturilor de muncă prin convenții colective și contracte colective de muncă;
  • asigurarea unui control de stat efectiv al respectării legislației în domeniile  muncii și securității și sănătății în muncă;
  • dinamizarea cooperării cu Organizația Internațională a Muncii și implementarea eficientă a convențiilor acesteia, ratificate de Republica Moldova.

Pe agenda Comisiei au fost incluse și alte subiecte, printre care: aprobarea Planului de activitate al CNCNC pentru semestrul II al anului 2022, inițierea procesului de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr.149/1977 privind angajarea, condițiile de muncă și de trai ale asistenților medicali, modificarea și completarea cadrului legal referitor la minimul de existență, stimularea angajării persoanelor din grupuri vulnerabile prin revizuirea și extinderea subvențiilor existente, inclusiv analiza de impact și examinarea oportunității acordării subvențiilor de transport, propunerile de modificare și completare a Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă și majorarea deducerilor pentru alimentația salariaților.

Planul de activitate al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru semestrul II al anului 2022 prevede mai multe măsuri importante, printre care: inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr.167/1988 privind securitatea și sănătatea în construcții, examinarea propunerilor de perfectare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, examinarea proiectului legii bugetului de stat, proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023.

Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au prezentat propuneri cu privire la ratificarea Convenției OIM nr. 149 privind angajarea, condițiile de muncă și de trai ale asistenților medicali. Potrivit sindicaliștilor, ratificarea Convenției OIM nr. 149, va contribui atît la îmbunătățirea condițiilor de angajare, de muncă și de trai ale asistenților medicali, cît și la asigurarea calității de îngrijire medicală a populației.

Un subiect important abordat de către cei prezenți la ședință, s-a referit la modificarea și completare a cadrului legal referitor la minimul de existență. În legătură cu acest subiect, reprezentanții sindicatelor au venit cu mai multe propuneri. Sindicaliștii susțin că, din punct de vedere juridic, în Republica Moldova, minimul de existență nu are legătură directă cu mărimea salariilor și a plăților sociale. Acesta este un indicator al „limitei sărăciei”, care permite evaluarea generală a nivelului de trai al populației. Sindicaliștii au precizat că minimul de existență trebuie modificat, astfel încât să fie un indicator care să fundamenteze garanțiile minime de stat în domeniul veniturilor populației proporțional costului de trai, pentru asigurarea unui standard de viață adecvat.

Totodată, reprezentanții CNSM au venit cu mai multe propuneri pentru modificarea Legii nr. 166/2018 cu privire la tichetele de masă și deducerea cheltuielilor aferente asigurării cu hrană a angajaților. Analizînd situația legată de acest subiect, CNSM a venit cu următoarele propuneri: indexarea valorii deductibile pentru organizarea de către angajator a hranei angajaților și a tichetelor de masă, cel puțin din rata inflației realizată și cea prognozată de Banca Națională a Moldovei pentru anul 2022; excluderea plafonului salariului pentru care se acordă dreptul de a organiza alimentația salariaților, fapt ce va permite acordarea acestei facilități în special pentru angajații cu salarii modeste; excluderea prevederii, conform căreia valoarea tichetelor de masă este supusă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Mai multe informații cu privire la activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, le puteți accesa pe pagina web: http://cncnc.gov.md/.

[Best_Wordpress_Gallery id=”395″ gal_title=”Ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 29 iulie 2022″]