canicula

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de caniculă începând cu 28 iunie curent. În legătură cu aceasta, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită agenților economici din R. Moldova să asigure toate măsurile prevăzute de legislație, astfel încât salariații să fie protejați la locurile de muncă de efectele negative a temperaturilor ridicate, îndeosebi în timp de caniculă.

Expunerea lucrătorilor la temperaturi ridicate, de caniculă, conduc la consecințe grave asupra sănătății acestora (insolație, deshidratare, arsuri solare, ș.a.). Pornind de la prevederile Legii securității și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru a preveni riscurile profesionale și a atenua factorii care le provoacă.

Atunci când sunt înregistrate temperaturi care depășesc + 30 de grade Celsius, patronii sunt obligați să întreprindă măsuri adăugătoare de menținere a parametrilor microclimatului în încăperi la parametrii normați și prevenire a impactului caniculei asupra sănătății la locurile de lucru exterioare. Astfel, angajatorii trebuie să întreprindă măsuri tehnice (asigurarea bunei funcționări a sistemelor de ventilație, condiționare a aerului, instalarea ventilatoarelor electrice în încăperile fără ventilare mecanică, etc.) și organizaționale (programe de activitate în perioada caniculară, micșorarea greutății și intensității muncii, timpului de muncă soldat cu efort fizic, alternarea efortului dinamic cu cel static și a perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, aprovizionarea cu apă potabilă în cantități suficiente per lucrător, etc.)

În perioada caniculară, la locurile de muncă unde temperatura aerului depășește constant 30°C angajaților trebuie să asigure salariații cu apă carbogazoasă salină sau minerală, în cantitate de 2-4l per persoană și schimb, distribuită la temperatura de 16-18°C.

Pentru a exclude influența anumitor factori de riscuri termice în perioada caniculară, angajatorul trebuie să asigure lucrătorii cu echipament de protecție adecvat, inclusiv pentru protejarea capului și a corpului,

Totodată, angajatorii trebuie să asigure lucrătorilor un regim de muncă care ar presupune evitarea aflării vreme îndelungată în soare.

Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții salariaților, sunt în drept să decidă reducerea programului de lucru în perioada caniculară.

Suplimentar, este necesar de menționat că potrivit prevederilor Art. 553 din Codul contravențional, încălcarea de către angajator a legislației privind securitatea  și sănătatea în muncă, inclusiv ce țin de măsurile necesare de întreprins în timpul caniculei, se sancționează cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 250 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. O unitate convențională constituie 50 de lei.