Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și-a ales noua conducere, pentru un mandat de 5 ani, în cadrul celui de-al IV-lea Congres al CNSM. În urma votului, președinte al CNSM a fost ales Igor Zubcu, iar vicepreședinți ai Confederației au fost aleși Sergiu Sainciuc și Lilia Franț. Totodată, președinte al Comisiei de Cenzori a CNSM a fost ales Iurie Pojoga.

La lucrările Congresului au participat delegați, reprezentanți ai Centrelor Sindicale Național-Ramurale, parteneri sociali naționali și sindicaliști din organizații internaționale.

“Mișcarea sindicală din Moldova, de la constituire până în prezent, a jucat un rol important în restructurarea și democratizarea societății. Simțul solidarității și comportamentul reformator sunt caracteristice liderilor autentici. Aceste calități se manifestă preponderent în procesul de apărare a drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților, membri de sindicat. CNSM, în perioada dintre congrese, a aplicat noi forme și metode de lucru în conformitate cu cerințele actelor normative naționale și internaționale, precum și cu necesitățile timpului. Pandemia a periclitat și modificat, dar nu a sistat activitatea de zi cu zi a sindicatelor. Confederația a continuat consolidarea instituției sindicale, menținându-și poziția , în ansamblu, în societatea civilă”, a declarat Igor Zubcu, președintele CNSM, într-un mesaj adresat delegaților la Congresul IV.

Delegații la Congresul IV al CNSM au participat la dezbateri, în cadrul cărora au comunicat despre problemele cu care se confruntă în ramura educației, administrației publice, cultură, sectorul real, și au pus în discuție obiectivele strategice ale CNSM pentru următorii 5 ani.

Astfel, în cadrul Congresului, delegații au adoptat Strategia CNSM pentru anii 2022-2027 care este dezvoltată în jurul a 5 obiective generale și structurată pe 13 direcții de activitate, care se referă la respectarea drepturilor fundamentale ale omului și dezvoltarea instituțională a sindicatelor.

Cele 5 obiective generale ale CNSM pentru următorii cinci ani sunt: 1. promovarea unui trai decent și a principiilor muncii decente; 2. protecția efectivă în muncă și securitate socială pentru membrii de sindicat; 3. asigurarea respectării drepturilor membrilor de sindicat; 4. menținerea și dezvoltarea parteneriatului social la toate nivelurile; 5. consolidarea și dezvoltarea mișcării sindicale, garantarea democrației sindicale.

De asemenea, delegații la Congresului IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au adoptat o Declarație în care s-au expus pe marginea situației social-economice din Republica Moldova și au venit cu o serie de propuneri care vor fi înaintate partenerilor sociali.

“Delegații Congresului IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, reprezentanți ai 24 de centre sindicale național-ramurale, constată, cu îngrijorare, că respectarea drepturilor fundamentale ale salariaților, membri de sindicat, rămâne a fi o problemă. Salariații și familiile acestora se confruntă în continuare cu sărăcia și nu-și pot asigura din veniturile salariale obținute un nivel de trai decent.”, se arată în Declarație. Declarația integrală a Congresului IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova poate fi accesată aici.

Menționăm că, Congresul CNSM este organul suprem de conducere al Confederației. Congresul ordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului General o dată la 5 ani. Consiliul General stabilește ordinea de zi a Congresului, cu cel puțin, trei luni înainte de data desfășurării acestuia.

https://www.jurnal.md/ro/news/fbcba9c4786e68ba/confederatia-nationala-a-sindicatelor-din-moldova-si-a-ales-noua-conducere.html