IMG_5016

Partenerii sociali din ramura construcțiilor, împreună cu reprezentanții din sectorul mineritului, au avut recent o întrevedere de lucru cu Marcel Spătari, ministrul Muncii și Protecției Sociale. La întrunire au participat Sergiu Sainciuc, vicepreședintele CNSM, Marin Sîrbu, președintele Patronatului din construcții, Timofei Timohin, președintele Concernului ,,Inmacom”, Victor Talmaci, președintele Federația ”SINDICONS”, conducătorii și liderii de sindicat de la întreprinderile din industria materialelor de construcții.

Scopul întâlnirii a fost de a identifica și a propune unele soluții pentru persoanele care lucrează în condiții nefavorabile și oferirea posibilității acestora de a beneficia de pensie în condiții avantajoase, având ocupație la lucrări foarte nocive și foarte grele.

S-a insistat a discuta propunerile partenerilor sociali privind reexaminarea modificărilor Legii 156/1998 privind sistemul public de pensii, prin reducerea stagiului de cotizare complet, pentru persoane care realizează stagii de cotizare în condițiile deosebite de muncă, în așa mod încât prevederile legii să fie posibil de realizat fără obstacole impuse de autorități.

Totodată, s-au adus exemple concrete de situații cu care se confruntă unii salariați cărora li se cereau să prezinte acte confirmative neprevăzute de legislație pentru a demonstra cumularea timpului aflării acestora în mina și registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor din subteran.

Având în vedere că Guvernul nu a elaborat Regulamentul privind evaluarea locurilor de muncă cu condiții deosebite, Leonid Lupan, președintele CS SA ,,Lafarge Ciment” Rezina, a propus ca odată cu reactualizarea Hotărârii Guvernului nr.256 să fie luată în calcul posibilitatea salariaților de a se pensiona în condiții avantajoase începând cu anul 2018, astfel încât legea să aibă efect retroactiv.

Sergiu Lungu, director SA ,,Mina din Chișinău”, a adus la cunoștința celor prezenți că pe lângă ,,Registrul de evidență” în care persoana se semnează la coborâre și ieșire din mină, mai există și un alt registru de evidență a sarcinilor de muncă.

În acest context, se propune ca la calcularea pensiei în condiții avantajoase, registrul de evidență a sarcinilor de lucru, de asemenea, să fie luat ca bază pentru ca salariatul să poată demonstra timpul efectiv lucrat în condiții nocive.

O altă întrebare care a fost discutată este stagiul de cotizare în condiții deosebite de muncă. Prin Legea nr.317 din 22.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, a fost introdusă o nouă prevedere cu referire la dreptul la pensie pentru persoanele care au realizat stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă (cel puțin 10 ani compleți), cu diminuarea vârstei de pensionare în dependență de anii cotizați în condiții deosebite de muncă (art.41, alin 2 prim a Legii 156 din 14.10.1998 ”privind sistemul public de pensii”). Conform acestor prevederi, un specialist, după absolvirea instituției de învățământ, angajându-se la serviciu în mină, nu poate beneficia pe deplin de pensie în condiții avantajoase la 53 ani, deoarece trebuie să aibă un stagiu de cotizare conform legii de 34 ani (dintre care 20 ani în condiții deosebite). Din acest motiv, este necesar de luat în calcul micșorarea vârstei de cotizare în condiții deosebite cel puțin cu 5 ani (29 ani).

La majoritatea subiectelor abordate de partenerii sociali, ministrul Muncii și Protecției Sociale a promis că în termen optim se va constitui un grup de lucru cu participarea specialiștilor din cadrul ministerului și a partenerilor sociali pentru a iniția procedura de operare a unor modificări în legislație la sistemul dat.