CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă în 2020 îndeamnă la o reacție la pandemia de COVID-19

28.04.2020

„Opriți pandemia: securitatea și sănătatea la locul de muncă pot salva vieți”, este sloganul Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă din 2020, organizate de Organizația Internațională a Muncii (OIM) în fiecare an la 28 aprilie. Mai mult decât oricând, sensibilizarea cu privire la adoptarea unor practici sigure la locul de muncă și la rolul important al serviciilor din domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să fie în centrul atenției acestei zile internaționale.

În fața unei pandemii: asigurarea securității și sănătății la locul de muncă evidențiază riscurile care apar din răspândirea COVID-19. De asemenea, explorează măsuri pentru prevenirea și controlul riscului de contagiune, riscuri psihosociale, ergonomice și alte riscuri de securitate și sănătate legate de muncă, asociate cu pandemia.

Deși toată lumea este afectată de pandemia de COVID-19 și de criza globală, lucrătorii se află în prima linie. Acesta este motivul pentru care a fost ales sloganul „Opriți pandemia la locul de muncă” pentru Ziua internațională a comemorării lucrătorilor din anul 2020, organizată pentru a veni în sprijinul tuturor lucrătorilor și în memoria celor care au decedat, au dobândit un handicap, au avut un accident sau s-au îmbolnăvit la locul de muncă.

Declarația Centenarului Organizației Internaționale a Muncii adoptată în iunie 2019 a declarat că „condițiile de muncă sigure și sănătoase sunt fundamentale pentru munca decentă”. Acest lucru este și mai semnificativ astăzi, deoarece asigurarea securității și sănătății în muncă este indispensabilă în gestionarea pandemiei și a capacității de reluare a muncii. Preocuparea crește în ceea ce privește creșterea continuă a infecțiilor cu COVID-19 în unele părți ale lumii și capacitatea de a menține ratele în scădere în altele. Guvernele, angajatorii, lucrătorii și organizațiile lor se confruntă cu provocări enorme, în timp ce încearcă să combată pandemia COVID-19 și să protejeze securitatea și sănătatea în muncă.

Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate în Muncă se va concentra pe abordarea focarului de boli infecțioase la locul de muncă, cu accent pe pandemia COVID-19. Scopul este stimularea dialogului național tripartit privind securitatea și sănătatea în muncă. OIM folosește această zi pentru a sensibiliza cu privire la adoptarea de practici sigure în locurile de muncă și rolul pe care îl joacă serviciile de securitate și sănătate în muncă. De asemenea, se va concentra pe termen mediu-lung, inclusiv recuperarea și pregătirea viitoare, în special, integrarea măsurilor în sistemele și politicile de gestionare a sistemului de securitate la nivel național și al întreprinderilor.
Participarea tripartită, piatra de temelie a activității EU-OSHA și modelul social european sunt esențiale pentru gestionarea eficace a securității și sănătății în muncă, pentru a proteja lucrătorii pe perioada crizei actuale și pe termen lung, inclusiv pentru recuperare și pentru pregătirea viitoare.

În contextul răspândirii infecției cu noul Coronavirus, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.

Va fi posibil să depășim această problemă numai dacă lucrăm împreună pentru a opri răspândirea acestei boli și a oferi un mediu de lucru sigur și sănătos atât pentru lucrătorii care activează la moment acasă, cât și pentru cei care se întorc la munca lor obișnuită.

INFORMARE
privind prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus la locurile de muncă

Angajatorii trebuie să aibă în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă:
 informarea şi instruirea lucrătorilor cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus;
 asigurarea cu echipamente individuale de protecţie (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție, viziere de protecție etc.) şi verificarea corectă de utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordarea echipamentelor individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19;
 stabilirea măsurilor igienico-sanitare la unitate;
 acordarea în mod gratuit a materialelor igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul Coronavirus;
 limitarea reuniunilor de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare de luat toate măsurile de protecţie și prevenire (ședinţe în sistem video conferință, distanţa de siguranţă între lucrători etc.);
 limitarea contactului dintre persoane, de luat măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă, evitarea activităților colective (evitarea expunerii lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.);
 reducerea la minim posibil delegațiile/deplasările lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă;
 asigurarea controlului medical periodic al lucrătorilor.

Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008).

Lucrătorii au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul Coronavirus şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova