CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Vizită de lucru operativă a conducerii Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” la Palanca

06.03.2022

Foto: Mihail Lașcu