CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

/VIDEO/Emisiunea “Dialog Social” din 25.02.2020

26.02.2020

În această ediție a emisiunii ,,Dialog Social” vedem cum s-a desfășurat atelierul de lucru privind dialogul social pentru membrii Comisiilor teritoriale pentru consultări și negocieri colective, dar și reprezentanții subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Totodată, analizăm datele statistice cu privire la numărul accidentelor la locul de muncă, cele care au fost prezentate în cadrul ședinței Comitetului Confederal al CNSM, activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor și prioritățile mișcării sindicale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Urmărim, în aceeași ediție, ce-și doresc sindicaliștii din cadrul Asociației Sindicale a Casei Naționale de Asigurări Sociale care susțin că, la momentul actual, în cadrul instituției se atestă un nivel ridicat al fluctuației cadrelor.

De asemenea, vedem care sunt concluziile unei note analitice, prezentată recent la Chișinău, ce include proiecții privind evoluția pieței muncii în Republica Moldova în ultimii 5 ani.