CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

/VIDEO/Emisiunea “Dialog Social” din 18.02.2020

19.02.2020

În această ediție a emisiunii ,,Dialog Social” analizăm impactul activităților reprezentanților CNSM în teritoriu asupra dezvoltării mișcării sindicale, problemele cu care aceștia se confruntă la nivel de teritoriu, precum și prioritățile pentru anul 2020.

Totodată, aflăm cum s-a desfășurat cea de-a VI-a Reuniune a Platformei Societății Civile UE-Moldova, în cadrul Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care au participat și sindicatele naționale. Reprezentanții CNSM au comunicat despre prioritățile organizațiilor sindicale în domeniul social-economic, apărării și protejării drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat.

Tot în această ediție, ne îndreptam atenția spre programul învățământului dual, cel care are un impact deosebit asupra economiei naționale. Sistemul dat este în atenția mișcării sindicale și susține promovarea acestui tip inovativ de învățământ, care ar putea aduce multiple beneficii pentru salariați și angajatori.

De asemenea, examinăm care sunt problemele sindicaliștilor din ramura educației din municipiul Chișinău, întruniți recent în cadrul seminarului cu genericul ,,Managementul sindical. Stabilirea corecta a indemnizațiilor pentru incapacitate temporara de munca și alte prestații de asigurări sociale. Aplicarea Legii 270 privind sistemul unic de salarizare in sectorul bugetar”.