CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Tinerii sindicaliști își propun să impulsioneze activitatea Comisiei de Tineret a CNSM în 2022

02.02.2022

Untitled

În cadrul ședinței Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), din 1 februarie, prima din acest an, au fost abordate principalele obiective strategice ale Comisiei de Tineret pentru anul 2022, fiind trasate mai multe priorități în baza propunerilor venite din partea tinerilor sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a comunicat că, conducerea CNSM își pune mari speranțe în impulsionarea activității Comisiei de Tineret, care să implementeze proiecte noi, să înainteze diverse propuneri, să abordeze problemele cu care se confruntă tinerii în diverse ramuri ale economiei naționale. “Avem încă multe probleme ce țin de îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului, depășirea problemelor social-economice, asigurarea tinerilor cu locuri de muncă bine plătite, diminuarea migrației înalte în rîndul tinerilor. Aveți toată susținerea conducerii CNSM în activitățile pe care le veți desfășura.”, a accentuat Chiriac.

Gheorghe Buruiană, președinte al Comisiei de Tineret a CNSM, a reiterat importanța consolidării activității Comisiei de Tineret a CNSM, sporirii vizibilității activităților care vor fi desfășurate, dezvoltarea de noi parteneriate cu diverse organizații de tineret. În acest sens, Buruiană a subliniat rolul echipei Comisiei de Tineret a CNSM. În dialog cu tinerii sindicaliști, fiind abordate doleanțele și așteptările acestora pentru anul curent.

Tinerii au venit cu mai multe propuneri care vor fi incluse în planul de activitate al Comisiei de Tineret a CNSM, ce urmează a fi implementat pînă la Congresul IV al CNSM. Ei au subliniat necesitatea sporirii activismului Comisiei de Tineret a Confederației, stabilirea unei Strategii a Comisiei pentru anul curent, intensificarea proceselor de recrutare a noilor membri de sindicat din rîndul tinerilor salariați, promovarea activităților implementate de membrii Comisiei de Tineret a CNSM.

Pentru acest an, tinerii sindcialiști și-au propus să organizeze mai multe activități menite să consolideze echipa Comisiei de Tineret a CNSM, dezvoltarea capacităților tinerilor în domeniul sindical prin campanii de informare, forumuri, seminare, conferințe, training-uri și consolidării competențelor tinerilor, activități sportive, activități de comunicare prin intermediul rețelelor sociale.

Amintim că la data de 27 ianuarie 2022, la ședința Comitetului Confederal al CNSM, la propunerea președintelui CNSM, Igor Zubcu, în calitate de președinte al Comisiei de Tineret a CNSM a fost desemnat Gheorghe Buruiană, președinte al Comisiei de Tineret din cadrul Federației Sindicale ”Sănătatea” și președinte al Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină. Anterior, această funcție a fost deținută de Alexei Pianîh. Totodată, au fost stabilite modificări la componența Comisiei de Tineret a CNSM.

Comisia cuprinde tineri sindicaliști, reprezentanți ai fiecărui centru sindical național-ramural, cu vârsta de până la 35 ani, aleși cu mandat pentru o perioadă de 2 ani. Următoarea ședință a Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova este programată pentru data de 4 martie 2022.

Deparamentul mass-media și relații internaționale

Abonați-vă la canalul nostru pe Telegram https://t.me/sindicatemd