CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Structurile internaționale sindicale cer Guvernului RM să ia măsuri în stoparea încălcării drepturilor angajaților din cadrul întreprinderii ”Monolit-Construct”

05.02.2014

bwi

Reprezentanţii Federaţiei Internaţionale a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI), își exprimă îngrijorarea față de încălcarea drepturilor membrilor de sindicat din cadrul întreprinderii ”Monolit-Construct” și cer Guvernului Republicii Moldova să ia măsuri în această privință.

Astfel, reprezentanţii BWI, organizaţie sindicală cu sediul la Geneva, Elveţia, au expediat de curând o scrisoare a prim-ministrului Republicii Moldova, Iurie Leancă. Pe această cale, ei îi solicită oficialului să ia măsuri de încetare a practicii de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat, precum şi de respectare a convenţiilor 87 şi 98 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii referitoare la libertatea de asociere.

„Am rămas şocat în momentul aflării despre cazul privind încălcarea dreptului la asociere al angajaţilor, care a avut loc în Republica Moldova”, se menționează în scrisoare, expediată de secretarul general al BWI, Ambet Yuson.

Scrisoarea a parvenit după ce Federaţia Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, membru CNSM, a informat structurile internaționale despre încălcarea gravă a drepturilor angajaților din cadrul întreprinderii ”Monolit-Construct”.

La finele anului 2013, Federaţia „SINDICONS” a organizat o serie de acțiuni cu participarea membrilor de sindicat de la compania „Monolit Construct”, pentru a atrage atenţia opiniei publice şi a autorităţilor statului asupra nerespectării de către angajator a dreptului salariaţilor la crearea sindicatului şi obţinerea statutului de membru al acestei organizaţii.

Problema a apărut, după ce conducerea companiei a cerut angajaților să scrie cerere de ieşire din organizaţia sindicală. Sub presiune, membri de sindicat au fost nevoiţi să efectueze această cerință, de teamă că îşi vor pierde serviciul, ceea ce ar lăsa familiile lor fără surse de venit. Mulţi dintre aceştia sunt femei.

Scrisoarea de susținere a cerințelor Federaţiei Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” și angajaților întreprinderii ”Monolit-Construct” a fost semnată de 92 de organizaţii sindicale din întreaga lume.

Reamintim că, la începutul lunii decembrie 2013, mai mulţi salariaţi de această întreprindere, împreună cu liderul sindical, au depus o plângere către Federaţia „SINDICONS” prin care le solicită reprezentanţilor acesteia să contribuie la stoparea presiunilor din partea conducătorului SRL „Monolit Construct”.

Reprezentanţii Federaţiei „SINDICONS” au solicitat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor membrilor de sindicat şi a trage la răspundere conducătorul „Monolit Construct”. ”Cererea respectivă nu s-a soldat însă deocamdată cu măsuri de natură să stopeze presiunile asupra salariaţilor-membri de sindicat de la această întreprindere”, a constatat Victor Talmaci, președintele Federației ”SINDICONS”.

Federaţia „SINDICONS” este membru al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi întruneşte 114 organizaţii sindicale primare. Totodată, aceasta este membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului (BWI), Confederaţiei Internaţionale din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii a Ţărilor CSI MKP„Stroiteli” şi al Federaţiei Internaţionale a Sindicatelor Lucrătorilor din Chimie, Energie, Mine şi Industrii diverse (ICEM), la care sunt afiliaţi minerii şi lucrătorii din industria de prelucrare a sticlei din Republica Moldova.

Vezi Scrisoarea de la BWI: Building and Wood Workers’ International

Centrul Informațional al Sindicatelor