CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Statistici alarmante în domeniul SSM. Sindicaliștii reiterează necesitatea dezvoltării unui sistem integrat al Inspecției Muncii

30.09.2020

securitatea-muncii

Potrivit unui raport al Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), în anul 2019 au fost comunicate 509 de evenimente de accidentare a lucrătorilor în cîmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 527 persoane. Urmare a cercetării au fost stabilite că: 37 de cazuri sunt cu caracter mortal; 38 accidente de muncă grave; de către comisiile de cercetare a întreprinderilor au fost cercetate 373 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

În legătură cu aceasta, conducerea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor (IMS) menționează într-o notă informativă că reforma în domeniul controlului de stat asupra respectării securității și sănătății la locul de muncă, constituie o situație de regres în domeniul respectiv, fapt constatat, inclusiv în cadrul ședințelor organizate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ISM cu participarea sindicatelor și reprezentanților din cele 10 autorități competente în domeniul siguranței ocupaționale.

Pierderile materiale, în urma accidentelor de muncă în anul 2019, suportate de unităţile vizate în statistici, se estimează la 3501,1 mii lei, din care:

  • 79,9 la sută constituie plăţile conform certificatelor de concediu medical;
  • 1,6 la sută reprezintă plăţi pentru repararea prejudiciului cauzat;
  • 18,2 la sută sunt plăţile indemnizaţiilor unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesul angajatului;
  • 0,3 la sută constituie valoarea mijloacelor de producţie defectate.

O altă problemă semnalată de reprezentanții sindicatelor se referă la faptul că 15 la sută din numărul accidentelor de muncă au fost comunicate cu întârziere care depășește 6 zile, iar unele dintre aceste evenimente au fost comunicate doar urmare a controlului realizat la unitate sau sesizării de către accidentați sau familiile acestora sau a organelor de drept, la care se adresau victimele accidentelor.

Repartizarea accidentelor de muncă, cercetate de inspectorii de muncă, după genul de activitate denotă că ponderea cea mai mare revine:

  • ramurii de construcții – 10 accidente mortale şi 6 grave;
  • în agricultură şi silvicultură – 6 accidente mortale şi 7 grave;
  • transporturi, depozitare şi comunicaţii – 7 accidente mortale și 3 grave;
  • în comerț -10 accidente mortale şi 6 grave;
  • în industria prelucrătoare – 4 mortale şi 10 grave.

De asemenea, s-au constatat nereguli în examinarea proceselor-verbale de cercetare a accidentelor de muncă cercetate de inspectorii de muncă din autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale în perioada 16 iunie 2019 – 31 decembrie 2019. Un număr mare de accidente grave și mortale au fost clasificate ca accidente în afara muncii – 24 de accidente în perioada de șase luni. O dificultate aparte în procesul de cercetare o constituie accidentele produse cu persoanele aflate într-o relaţie de muncă nedeclarată. În anul 2019 s-au produs 3 accidente mortale și 2 grave cu persoane care nu aveau relaţiile de muncă legalizate în modul stabilit de legislaţie.

Avînd în vedere statisticile alarmante și riscurile la care sunt supuși salariații, precum și necesității de a asigura măsurile de prevenire, conducerea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a precizat că, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) permanent şi-a manifestat dezacordul categoric faţă de diminuarea prevederilor legale care vizează supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative care conţin norme ale dreptului muncii şi a pledat mereu pentru păstrarea în format integrat al sistemului de inspecție exercitat de Inspectoratul de Stat al Muncii (cu atribuţii de control în domeniul raporturilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă).

CNSM în repetate rânduri, pe parcursul anilor 2013-2020, s-a adresat cu demersuri către Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova în vederea eliminării contradicțiilor dintre legislația națională și prevederile Convențiilor OIM și restabilirea atribuțiilor și competențelor ISM, conform cadrului legal existent până la adoptarea Legii nr. 131/2012. Despre situația din domeniul securității și sănătății în muncii s-a discutat și în cadrul întrevederii online din data de 30.07.2020 a conducerii CNSM cu experții Băncii Mondiale.

În luna septembrie 2020, CNSM a examinat repetat proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative. CNSM și-a reiterat poziția privind excluderea ISM de sub incidența Legii nr. 131/2012 și asigurarea organizării și funcționării acestuia în conformitate cu Convențiile OIM nr. 81/1947 și nr. 129/1969. Menţinerea ISM sub incidența Legii nr. 131/2012, păstrează în continuare pentru CNSM premisa de a se adresa către OIM în vederea sesizării situației de neconformitate a legislației naționale la standardele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Precizăm că, de la începutul anului până pe data de 11.09.2020, la ISM au fost comunicate 243 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 247 persoane.

Nota informativă a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor cu privire la situația accidentelor de muncă în Republica Moldova în contextul reformei controlului de stat în domeniul securității și sănătății în muncă poate fi accesată aici.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM