Pensiile se indexează anual la 1 aprilie.

Coeficientul de indexare constituie creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent anului indexării. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

Cuantumul pensiilor se majorează anual la 1 aprilie în sumă fixă.

Suma fixă se determină prin indexarea cuantumului pensiei medii cu 50% din creșterea produsului intern brut în termeni reali în anul precedent. Suma fixă se stabilește de către Guvern.