Pentru a beneficia de prestații de asigurări sociale, persoana urmează a avea statutul de asigurat în sistemul public de asigurări sociale de stat și să dispună de un  stagiu de cotizare total de 3 ani sau 9 luni din 24 de luni premergătoare producerii riscului asigurat.

Ca excepție, persoana asigurată poate beneficia de următoarele prestații indiferent de durata stagiului de cotizare:

  1. indemnizație de maternitate (pentru femeile asigurate)
  2. indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de o maladie oncologică, tuberculoză sau SIDA
  3. ajutor de deces
  4. indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale
  5. pensia de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională
  6. pensia de urmaș în cazul în care decesul întreținătorului a survenit în urma unui accident de muncă sau boală profesională