Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unitățile în care desfășoară activități are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform următoarelor opțiuni:

  • de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului (30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil)
  • de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 24 luni (60% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil -I an și 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil – II an)
  • de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 12 luni (90% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil)

 

Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior.