CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Solidaritate sindicală regională în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor

07.11.2019

IMG_6474

În perioada 7-8 noiembrie, la Chișinău se desfășoară întrunirea regională a Comisiei de Femei din cadrul Asociației Sindicale Internaționale din Alimentație, Agricultură, Hoteluri, Restaurante, Catering, Tutun (IUF UITA IUL). Federația Sindicală a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri ”SindLUCAS” și Federația Sindicatelor din Domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenorialului din Republica Moldova ”MOLDSINDCOOPCOMERȚ”, membri ai IUF UITA IUL, organizează această întrunire la Institutul Muncii.

Participantele, peste 30 de sindicaliste din Ucraina, Federația Rusă, Armenia, Belarus și Elveția, discută despre rolul organizațiilor sindicale în promovarea și apărarea drepturilor femeilor, combaterea tuturor formelor de violență îndreptată împotriva femeilor, depășirea stereotipurilor legate de gen și discriminare la locul de muncă.

Sindicalistele susțin că pentru a înlătura problemele existente în domeniul violenței și discriminării pe criterii de gen este necesar de conjugat eforturile partenerilor sociali, reprezentanților societății civile, prin implicarea activă a publicului larg, atât la nivel regional, cât și la nivel național. De asemenea, este necesar de transpus în legislațiile naționale Convențiile Organizației Internaționale a Muncii care se referă la stoparea discriminării și violenței împotriva femeilor.

În context, este abordat subiectul cu privire la prevederile Convenției OIM privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, care a fost adoptată la Geneva, la 21 iunie curent, la cea de-a 108-a sesiune a OIM, organizată în anul marcării a 100 de ani de la fondarea Organizației Internaționale a Muncii. Noua normă internațională a muncii stabilește standarde globale minime pentru crearea unui climat general de toleranță zero față de violență și hărțuire.

Sindicalistele au menționat că drepturile femeilor trebuie să fie respectate și cer condiții de muncă decente, respectarea legislației muncii, salarizare cuvenită, protecție socială adecvată. Totodată, agenda întrevederii include schimb de experiență, analize a situației social-economice a femeilor din regiune, încadrarea lor în câmpul muncii, discuții despre politicile implementate la nivel de state care au în vizor combaterea violenței împotriva femeilor.

Asociația Sindicală Internațională din Alimentație, Agricultură, Hoteluri, Restaurante, Catering, Tutun (IUF UITA IUL) își desfășoară activitatea încă din anul 1920, având în componența sa 430 de organizații sindicale membre, din 130 de state, care întrunesc 12 milioane de membri de sindicat.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova