CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatul “Demnitate” și Centrul Naţional Anticorupţie au semnat un nou Contract colectiv de muncă pentru anii 2020-2025

22.10.2020

img

Miercuri, 21 octombrie curent, în urma negocierilor bilaterale în cadrul Comisiei de negocieri şi consultări colective, Sindicatul “Demnitate”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) au semnat un nou Contract colectiv de muncă pentru anii 2020-2025.

Contractul colectiv de muncă conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, securitatea și sănătatea muncii, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională şi dezvoltarea parteneriatului social, reglementând astfel raporturile sociale privind drepturile menționate.

Semnatarii Contractului, Angela Otean, preşedinta Sindicatului “Demnitate” și Ruslan Flocea, director al Centrului Naţional Anticorupţie, au menţionat importanţa acestei realizări care are menirea primordială de a apăra interesele social-economice ale angajaţilor și să protejeze sănătatea şi drepturile garantate de legislaţia în vigoare. Semnarea documentului a avut loc cu participarea lui Mihail Lașcu, președinte al Federației „SINDLEX”, Vadim Cojocaru, director-adjunct al CNA, și a membrilor Comisiei de negocieri.

Angela Otean, președinta Sindicatului „Demnitate”, a mulțumit pentru implicare la toate etapele de negociere ale Contractului dat, care vine să îmbunătățească condițiile de lucru ale angajaților Centrului în vederea exercitării eficiente și profesioniste a atribuţiilor de serviciu.

Totodată, Ruslan Flocea, director al CNA, a subliniat că semnarea Contractului are un rol esențial pentru Centrul Naţional Anticorupţie, deoarece reglementează raporturile sociale, clauzele privind condiţiile de muncă, salarizarea, dar și garanţiile organului sindical.

În context, Mihail Lașcu a felicitat partenerii sociali cu privire la semnarea acestui act juridic, a mulțumit membrii Comisiei de negocieri pentru munca depusă în procesul elaborării acestuia și a îndemnat părțile să aplice normele stabilite pe principiile dialogului și parteneriatului social constructiv.

Într-un comunicat al CNA se menționează că Sindicatul “Demnitate” este partenerul social al Centrului de peste 10 ani, perioadă în care ambele părţi au reuşit să promoveze un şir de avantaje şi garanţii sociale, menite să asigure drepturile social-economice ale angajaţilor CNA.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova