CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele Transportatorilor şi Drumarilor consideră din ce în ce mai dificile condiţiile de activitate din ramură

01.03.2012

plenara620

Ramura transporturilor şi infrastructurii drumurilor continuă să se afle într-o stare precară. Problemele transportatorilor auto de călători, politica tarifară în acest domeniu, precum şi deservirea şi întreţinerea reţelelor rutiere, rămân a fi conflictuale. Aceste constatări au fost făcute în cadrul Plenarei a II-a a Consiliului Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din  Republica Moldova, care a avut loc la 1 martie curent.

Sindicaliştii s-au întrunit  pentru a pune în discuţie mai multe probleme cu care se confruntă ramura, printre care cea a transportul ilicit de pasageri, tarifelor în transportul auto de călători şi a transportării călătorilor cu înlesniri.

Una dintre cele mai grave probleme este activitatea transportului ilegal, care, potrivit sindicaliştilor din ramură, este ignorată de către organele de control, iar la solicitarea transportatorilor autorizaţi de a se face ordine în acest sens li se răspunde cu duble  controale împotriva lor înşişi. Asemenea situaţii duc la declanşarea conflictelor în colectivele de muncă care, activând în cadrul legal, asigură acumulări la buget, locuri şi condiţii de muncă, afirmă Boris Rojnevschi, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor.

„Transportul ilicit, ca compartiment al economiei tenebre, atinge nivelul de circa 50%, nefiind cunoscute oficial câştigurile acestora, iar acest fapt complică revederea politicii tarifare în acest domeniu”, a reiterat liderul sindical.

Totodată, problema transportării călătorilor cu înlesniri rămâne în continuare nesoluţionată, datoriile pentru serviciile cărora depăşesc sute de mii de lei. „Ne-am expus în repetate rânduri că serviciile de transport trebuie achitate de către toţi călătorii, iar persoanele cu înlesniri trebuie să beneficieze de compensaţii personificate din partea statului”, a declarat el.

În acest sens, Federaţia susţine cerinţele transportatorilor rutelor suburbane şi interurbane către Guvern de a fi majorate alocaţiile pentru transportarea călătorilor cu înlesniri sau de a se acorda compensaţii nominative acestor persoane.

„Pentru anul 2011 în aceste scopuri din buget s-au alocat 100 mln de lei, sumă ce nu acoperă toate cheltuielile, datoriile fiind transferate pentru 2012. Pentru anul curent sunt prevăzute 500 mln lei, ce includ însă şi compensaţiile şi pentru transportul aviatic şi feroviar”, a spus Rojnevschi.

În acelaşi timp, Rojnevschi a comunicat că se încalcă flagrant regulamentul de deschidere a unor noi rute, nu se efectuează optimizarea reţelelor rutiere şi revederea numărului efectiv de unităţi de transport pe rute, se eliberează rute persoanelor ce nu posedă nici unităţi de transport, nici bază tehnică-materială, nici specialişti calificaţi în acest domeniu. Totodată, continuă să activeze casele improvizate, neamenajate, fără locuri sanitare şi locuri de aşteptare.

În ceea ce priveşte situaţia din organizaţiile drumarilor, Plenara Federaţiei a constatat că planul general de asigurare financiară a lucrărilor din Fondul Rutier, coordonat cu Ministerul Finanţelor se execută cu mari întârzieri, ne mai vorbind că acesta este insuficient. „Din cauza finanţării insuficiente drumarii nu-şi pot asigura obligaţiunile contractuale, inclusiv achitările către buget a impozitelor şi taxelor respective. Drept urmare, în unele organizaţii s-au format restanţe considerabile la plata salariilor în colectivele de muncă, ce provoacă nemulţumiri în rândul salariaţilor”, a menţionat Rojnevschi, precizând că în organizaţiile SA “Drumuri” activează 2326 angajaţi, cu un salariu mediu de circa 3710 lei.

Plenara Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor a Republicii Moldova a accentuat în mod repetat rolul strategic al ramurii în dezvoltarea economiei naţionale şi rămâne pe poziţia promovării unui dialog constructiv cu partenerii sociali, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă al angajaţilor, protejării oamenilor muncii şi protejării economiei naţionale.

„Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor încearcă să soluţioneze  problemele tuturor agenţilor economici din domeniul transportului auto de călători, abordându-le la toate întâlnirile cu organele abilitate  şi autorităţile centrale. „Însă, spre regret, marea majoritate a transportatorilor rămân înafara patronatelor şi sindicatelor, fapt ce face mai dificilă implicarea noastră în acest proces”, conchis liderul sindical.

Reieşind din cele menţionate, sindicaliştii consideră necesară reanimarea activităţii Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective la nivel de ramură, pentru a examina şi soluţiona problemele ce ţin de actualizarea tarifelor în transportul auto de călători în corelare cu preţul carburanţilor şi liberalizarea lor, optimizarea reţelelor rutiere, achitarea datoriilor pentru transportarea călătorilor cu înlesniri, precum şi majorarea salariului angajaţilor din ramură prin revederea nivelului categoriei I de calificare.

Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova numără în componenţa sa 5 mii de membri, face parte din Confederaţia Naţională a sindicatelor din Moldova şi este afiliată la Organizaţia Internaţională a Sindicatelor din Transporturi.

Centrul Informaţional al Sindicatelor.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova