CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele sunt în căutare de soluții pentru reglementarea economiei platformelor

23.02.2021

platform

Creșterea numărului de platforme online este una dintre cele mai importante evoluții din ultimele două decenii, care a adus beneficii semnificative consumatorilor și au deschis noi oportunități pentru întreprinderi și comercianți. Potrivit datelor Comisiei Europene, un milion de întreprinderi din Uniunea Europeană (UE) vând deja bunuri și servicii prin intermediul platformelor online, iar peste 50 % din întreprinderile mici și mijlocii care vând pe piețele online funcționează la nivel transfrontalier.

Noile oportunități creează și noi riscuri, consumatorii fiind expuși la noi categorii de bunuri, activități și conținuturi ilegale, în timp ce noile întreprinderi online pătrund cu greu pe o piață dominată de platforme mari.

Sindicatele, însă, trag un semnal de alarmă și atenționează asupra riscurilor ocupării forței de muncă pe platformă, care câștigă un loc din ce în ce mai mare în economia globală. Serviciile de taxi, livrarea de produse alimentare și produse esențiale au devenit tot mai populare și mai bogate în timpul pandemiei. Aceasta înseamnă că a sosit momentul ca sindicatele să se implice mai activ în protejarea drepturilor persoanelor implicate.

La o întâlnire online, organizată la începutul acestui an de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC), cu participarea membrilor Consiliului Regional Pan-European (PERC), Sharan Barrow, președintele ITUC, a declarat că angajarea pe platformă se referă la forme nereglementate de muncă. Însuși principiul funcționării unor astfel de sisteme formează un anumit tip de relații de muncă – în sectorul gri, în afara cadrului legislației.

După cum a subliniat liderul sindical, aceasta este o formă de muncă extrem de instabilă, care subminează nu numai domeniile noi de ocupare a forței de muncă, ci și domeniile tradiționale precum transportul, serviciile etc. Astfel, locurile de muncă ale membrilor de sindicat angajați în aceste industrii sunt amenințate.

”Vedem o prăbușire a pieței forței de muncă. În lume, mai mult de 50%, iar în unele țări 70 – 80% dintre lucrători lucrează în economia informală. Aceasta este o situație disperată în care oamenii nu au drepturi sau garanții. Și angajarea în platformă devine parte a unui sistem în care nu există un angajator care să garanteze salariul minim și cu care să negocieze colectiv. În ceea ce privește astfel de companii, legislația muncii fie suferă o eroziune semnificativă, fie nu funcționează deloc”, constată Barrow.

Potrivit ei, în lumea afacerilor cu platforme nu există control asupra plăților, regimului de lucru și protecției muncii, iar o astfel de ocupare nu face obiectul convențiilor de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM). În acest sens, ea a menționat despre necesitatea elaborării unui nou contract social global, care ar trebui să precizeze norme fundamentale în domeniul protecției persoanelor care lucrează și a celor vulnerabili, aceasta încadrându-se în cerințele strategice ale ITUC.

Dezvoltarea de standarde pentru reglementarea condițiilor de muncă în economia platformelor a fost promisă de actuala conducere a UE, atunci când și-a preluat mandatul. Pandemia a încetinit într-o oarecare măsură procesul legislativ, însă a accentuat și mai mult relevanța subiectului, a subliniat Anton Leppik, secretar executiv PERC.

Din punctul de vedere al sindicatelor europene, două mari blocuri de probleme, asupra cărora ar trebui acum de concentrat atenția, sunt drepturile lucrătorilor din economia platformelor și obligațiile acestor angajatori față de societate. Primul bloc se referă la drepturile privind libertatea de asociere și la negocierea colectivă în cadrul companiilor platforme, protecția socială a lucrătorilor (garanțiile salariului minim, controlul protecției muncii și al timpului de lucru etc). Cel de-al doilea nu privește doar angajații platformei, ci și societatea în ansamblu. Vorbim aici atât despre contribuțiile la fondurile sociale (pensii, medicale, asigurări sociale), cât și despre controlul asupra datelor cu caracter personal, deoarece companiile colectează aceste date și pentru angajați, și pentru utilizatori.

În ceea ce privește situația din țara noastră, principalele platforme existente sunt dedicate serviciilor de taxi și curierat, însă legislația Republicii Moldova nu conține conceptul de platformă de angajare sau angajat prin intermediul platformei de angajare.

Cadrul legal național în domeniul muncii se răsfrânge asupra tuturor întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate și forma organizațională juridică și pentru toți angajații lor. La fel și prevederile Legii privind securitatea și sănătatea în muncă. În practică, însă, inspectoratul muncii nu este în măsură să aplice normele legislative protecția muncii pentru lucrătorii platformei, deoarece legislația actuală nu reglementează niciun mecanism specific pentru acest tip de control.

Sursa foto: www.weforum.org

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova