CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele solicită Guvernului să fie reluată activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

20.06.2019

IMG_8189

Pentru reluarea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) propune Guvernului Republicii Moldova să fie actualizată componența părții Guvernamentale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1259 din 01 noiembrie 2006. Acest fapt va asigura funcționalitatea procesului consultativ la elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, aplanarea situațiilor conflictuale la nivel național, de ramură sau teritorial dintre partenerii sociali.

Crearea și dezvoltarea unei societăți prospere și capabile să aplice principiile democratice se fundamentează numaidecât pe un parteneriat și dialog social eficient între partenerii sociali: Guvern, patronate și sindicate. Cadrul instituțional în baza căruia se realizează parteneriatul social este reglementat de prevederile Legii nr. 245 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea CNCNC, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial.

Conform prevederilor legislației, obiectivele activității Comisiei naționale, comisiilor de ramură și comisiilor teritoriale sânt: consultările tripartite între partenerii sociali în problemele ce țin de domeniul muncii și în problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile; menținerea coeziunii, păcii și stabilității sociale pe teritoriul Republicii Moldova; susținerea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Partenerii sociali, până la etapa actuală, au negociat și definitivat pentru discuții finale în cadrul Comisiei naționale mai multe proiecte de Convenții colective (nivel național): privind sporurile de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile; cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă; pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă; cu privire la modelul Programării concediilor de odihnă anuale.

Sindicaliștii consideră că semnarea și promovarea acestor convenții ar îmbunătăți cadrul legal și ar asigura o protecție mai bună a drepturilor și garanțiilor salariaților, membri de sindicat. Menționăm că proiectele de acte normative din domeniul muncii și cel social-economic sânt coordonate în mod obligatoriu cu Comisia națională. Avizul ei asupra unui proiect de act normativ însoțește proiectul până la adoptare.

CNCNC este un organ tripartit, constituit pe principii de paritate și egalitate din reprezentanții numiți de partenerii sociali (Guvern, patronate și sindicate). Potrivit legislației, Comisia respectivă se consideră legal constituită la data la care toți membrii și membrii ei supleanți sânt numiți de partenerii sociali. CNSM și-a desemnat membrii și membrii supleanți prin Hotărârea Comitetului Confederal nr. 1-3 din 21.01.2016, actualizată prin Hotărârea Comitetului Confederal nr. 2-17 din 29 martie 2018.

Precizăm că ultima dată când membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective s-au întrunit în ședință ordinară a fost pe 7 noiembrie 2018.

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova