CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele și Patronatul au elaborat o adresare comună către autorități cu referință la plățile efectuate de agenții economici în vederea testării salariaților pentru COVID-19

02.10.2020

emerging_testing_technologies_offer_potentially_s

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), au adoptat o adresare comună expediată Zinaidei Greceanîi, președinte al Parlamentului și premierului Ion Chicu cu referință la plățile efectuate de agenții economici în vederea testării salariaților pentru COVID-19, cu privire la poziția Serviciului Fiscal de Stat (SFS) legată de acest subiect.

Conform poziției SFS, „plățile efectuate de agenții economici în vederea testării salariaților cu teste COVID-19 constituie facilități impozabile acordate de angajator, aferent cărora urmează a fi calculate și achitate impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicala”. Însă, în opinia semnatarilor adresării, abordarea menționată nu ia în considerare prevederile legale care țin de supravegherea de stat a sănătații publice, securitatea și sănătatea la locul de muncă, Ghidul pentru angajatori, aprobat de Comisia națională extraordinară de sănătate publică etc.

În acest sens, părțile semnatare fac mai multe trimiteri la prevederile Legii privind Supravegherea de Stat a Sanatatii Publice, Legii Securității și sănătății in munca 186/2008, Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009, Hotărîrea Parlamentului privind declararea stării de urgenţă nr. 55 din 17.03.2020 din 17 martie pînă la 15 mai 2020, prevederile dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale a RM și a hotărîrilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

“Deși, aparent, abordarea SFS nu aduce atingere angajatorilor, în practică, întreprinderile, pentru a nu împovăra angajații, își asumă cheltuielile aferente testării pentru COVID-19 a salariaților lor (impozite, prime, contribuții). Astfel, pe lîngă dotarea locurilor de muncă cu dezinfectanți și diverse dispozitive, mijloace și echipamente de protecție individuale și colective, agenții economici au efectuat și testarea pentru identificarea virusului Covid-19 a salariaților suspecți și a celor aflați în contact cu aceștia în vederea combaterii riscurilor profesionale de contaminare la locurile muncă. Astfel, realizîndu-și obligațiile legale de asigurare a securității și sănătății în muncă și exprimîndu-și responsabilitatea față de eforturile autorităților în combaterea răspîndirii virusului  COVID-19 pe întreg teritoriul Republicii Moldova.”, se arată în adresare.

„Important de menționat și faptul că potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008: mijloacele financiare cheltuite de către angajator pentru realizarea masurilor de securitate si sănătate in munca sînt deductibile (art. 10(6)); masurile privind securitatea, igiena și sănătatea în munca nu vor comporta in nici o situație obligații financiare din partea lucrătorilor (art. 10(7)). În acest context solicităm, în numele membrilor pe care îi reprezentăm, revederea poziției avînd la bază argumentele propuse supra și, în caz de necesitate, modificarea cadrului legal”, comunică reprezentanții sindicatelor și ai patronatului.

Textul integral al adresărilor Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova poate fi accesat aici.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova