CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele resping propunerea de reglementare în legislaţia muncii a formei de angajare prin agent de muncă temporară

13.08.2020

cnsm_image

Eventuala implementare în Republica Moldova a instituției de agent de muncă temporară este totalmente dezavantajoasă pentru salariați și va avea ca efect iminent diminuarea semnificativă a drepturilor și garanțiilor salariaților în comparație cu prevederile actuale ale legislației muncii. Despre aceasta se arată într-un document de poziție al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) referitoare la proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative care prevede reglementarea muncii prin agent de muncă temporară.

Potrivit sindicaliștilor, proiectul de lege menţionat, cu regret, coincide în mare parte cu un proiect de lege (asemănător) promovat anterior de reprezentanţii mediului de afaceri, prin intermediul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Or, încă la acea perioadă, sindicatele şi-au exprimat poziţia şi argumentele prin care au respins propunerea de reglementare în legislaţia muncii din Republica Moldova a acestei forme de angajare, adică, prin agent de muncă temporară.

Sindicaliștii susțin că proiectul de lege provoacă o serie de riscuri și dezavantaje și vin cu mai multe argumente prin care se expun împotriva promovării și adoptării acestuia. Astfel, actualmente nu există o insuficiență de reglementare în ceea ce privește încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată. Codul muncii prevede suficiente cazuri de încheiere a contractului individual de muncă pe durată determinată și permite angajatorului oricînd să-și suplinească necesitățile de personal.

De asemenea, deși, Codul muncii deja conține noțiunea de „salariat”, în proiect apare noțiunea de „salariat temporar”, care este una defectuoasă și contradictorie, deoarece, în mod logic și firesc, drept salariat temporar poate fi considerat orice salariat care a încheiat un contract individual de muncă pe durată determinată, și nu doar salariatul care a încheiat un contract individual de muncă cu un agent de muncă temporară.

Totodată, proiectul de lege cuprinde o serie de prevederi care contravin legislației în vigoare a Republicii Moldova şi pot avea ca efect abuzuri din partea angajatorilor. În acelaşi context, este necesar de menționat neclaritățile și golurile ce pot apărea în legislația muncii în eventualitatea promovării proiectului de lege și implementarea în Republica Moldova a instituției agentului de muncă temporară.

Necesită a fi evidențiată și seria de eventuale riscuri și dezavantaje pentru salariați, indicate detaliat în documentul de poziție al CNSM, în cazul implementării instituției respective. O asemenea formă de angajare i-ar avantaja foarte mult pe angajatori, mai cu seamă, în situaţiile de criză (epidemie, pandemie etc.).

“Sindicatele consideră că menirea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) este tocmai opusul unui asemenea tip de abordare şi de reglementare a raporturilor de muncă. Sau, experienţa anului 2020 a demonstrat deja faptul că lucrătorii informali sau, mai bine zis, cei care nu s-au bucurat de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, sînt cea mai afectată categorie a lucrătorilor. Iar, angajarea prin intermediul agentului de muncă temporară, tinde doar să oficializeze prestarea muncii de către salariatul temporar, nu şi acordarea unor garanţii (compensaţii), în cazul eliberării (abandonării) acestuia în situaţii extraordinare (de criză), ajungîndu-se astfel chiar la o formă de discriminare a acestora, în comparaţie cu salariaţii angajaţi direct de utilizator, care vor beneficia nemijlocit de anumite garanţii (compensaţii) în cazul încetării contractelor individuale de muncă”, se mai arată în documentul de poziție al CNSM.

În contextul poziţiei asumate de CNSM, Confederația a expediat în adresa ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, o scrisoare prin care sindicaliștii informează că reprezentanţii CNSM nu vor participa la şedinţele grupului de lucru tripartit (creat sub egida MSMPS), în care se va pune pentru discuţie proiectul de lege sus-menţionat. Scrisoarea poate fi accesată aici.

Precizăm că activitatea prin agent de muncă temporară este cea prestată de un salariat temporar care va încheia un contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată cu un agent de muncă temporară şi care va fi pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra o anumită perioadă sub supravegherea şi conducerea acestuia.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova