CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele insistă pentru respectarea normelor UE în procesul de reformare a legislației muncii

11.10.2017

IMG_9270

Peste 60 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice, CNSM, patronatelor, experți naționali și internaționali în domeniul muncii, parteneri de dezvoltare și mediul de afaceri, au participat, astăzi, 11 octombrie, la seminarul cu tema ”Reforma legislației muncii”, organizat de către Misiunea Înalților Consilieri UE în Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, a declarat că îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul muncii, care vizează asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale salariaților și angajatorilor în raporturile de muncă, și ajustarea legislației naționale la directivele UE pentru asigurarea securității sociale, sunt de o importanță deosebită pentru Guvern.

La rândul ei, Nijole Mackeviciene, Înalt Consilier UE în domeniul politicilor de ocupare a forței de muncă, a spus că Acordul de Asociere RM – UE țintește promovarea cooperării legislației europene a muncii și a condițiilor de muncă aferente, o mare parte a acesteia fiind legată de conținutul convențiilor OIM pe care RM deja le-a ratificat. Îndeosebi, se pledează pentru necesitatea reformelor pieței muncii prin asigurarea în același timp a echității atât pentru angajați, cât și pentru persoanele aflate în afara pieței muncii; responsabilizarea cuvenită a angajatorilor, realizarea reformelor în domeniul educației și formării profesionale, eliminarea barierelor în calea ocupării forței de muncă.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a menționat  că în ultima vreme  se discută foarte mult și intens privind necesitatea modificării legislației muncii în țara noastră.  În opinia lui, actualul Cod al Muncii al RM este unul foarte bun, echilibrat, axat pe principii importante, precum cel normativ, care reprezintă garanții minime de stat, și cel contractual. Ceea ce înseamnă că în baza contractelor colective de muncă, convențiilor colective de muncă, partenerii sociali pot negocia, discuta și aproba condiții mai avantajoase pentru subiecții raporturilor de muncă. La baza actualului Cod al Muncii al RM se află 40 de convenții ale OIM, pe care țara noastră le-a ratificat, Cartea Europeană Socială revizuită, multe acte ONU, de unde rezultă că legislația muncii a țării noastre conține cele mai avansate idei  din acest domeniu de pe glob.

Însă, a precizat dumnealui, raporturile  de muncă sunt în permanentă perfecționare, intervin alte exigențe internaționale în acest context. Dar este important, a insistat vicepreședintele CNSM, să nu se ajungă la o liberalizare excesivă  a legislației muncii, deoarece aceasta va conduce la extinderea fenomenului economiei informale, ignorarea drepturilor angajaților.

Multiple prevederi din Acordul de Asociere RM – UE stipulează dezvoltarea dialogului social în ce privește îmbunătățirea situației pe piața muncii. De aceea, Sergiu Sainciuc a propus să se procedeze la nivel de parteneri sociali la negocieri, discuții, să se ajungă prin consens la un numitor comun în acest context.

Vicepreședintele CNSM a pledat pentru faptul ca legislația muncii în țara noastră să fie reformată în așa fel, încât să fie protejați salariații. În primul rând, să fie respectate normele UE în acest domeniu în procesul de modificare a Codului Muncii al RM. Or, în viziunea sindicatelor din Moldova, a precizat Sergiu Sainciuc, Codul Muncii al RM în vigoare este unul destul de bine ajustat la cerințele actuale ale pieței forței de muncă, astfel încât partenerilor  sociali nu le rămâne altceva de făcut decât să identifice cele mai sensibile prevederi și să se purceadă la discuții pe marginea lor, pentru a le perfecționa.

Departamentul mass-media și relații internationale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova