CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele, în dezacord cu unele propuneri de modificare a Codului muncii

17.06.2020

codul-muncii

În scopul asigurării respectării drepturilor constituționale ale salariaților (dreptul la libera alegere a muncii, locului de muncă, dreptul la odihnă), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) se exprimă împotriva promovării și adoptării proiectului de Lege pentru modificarea Codului muncii nr. 154/2003 care are drept scop reglementarea modului de detaşare a salariaţilor (personalului din instituţiile medico-sanitare etc.), precum şi de rechemare ai acestora din concediul de odihnă anual, în perioada situaţiilor excepţionale legate de declararea stării de urgenţă, de asediu şi de război sau declararea stării de urgenţă în sănătate publică. Un aviz în acest sens a fost expediat în adresa ministrului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

„Considerăm că asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate la locul de muncă, dar şi aplicarea stimulărilor (compensaţiilor) pentru salariaţii care se află pe prima linie în depăşirea situaţiilor de criză, constituie soluţia cea mai eficientă pentru motivarea acestora să accepte atît propunerea angajatorului de detaşare, cît şi cea de rechemare din concediul de odihnă anual”, se arată în aviz.

Potrivit sindicaliștilor, propunerile de completare a Codului muncii, au scopul de a stabili angajatorilor, dreptul de a dispune detaşarea salariaţilor, cît şi rechemarea acestora din concediul de odihnă anual, fără acordul scris al salariaţilor. Or, stabilirea unor asemenea drepturi pentru angajatori, ar constitui o contradicţie cu principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă, statuate la art. 5, lit. a) şi d) din Codul muncii. Sau, potrivit art. 5, lit. a) şi d) din Codul muncii, principiile precum: libertatea muncii, incluzînd dreptul la munca liber aleasă sau acceptată; asigurarea dreptului fiecărui salariat la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea concediului anual de odihnă; reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, iar excepţii privind respectarea acestor elemente fundamentale ale reglementării raporturilor de muncă, nu sînt admise.

De asemenea, stabilirea dreptului angajatorului de a dispune detaşarea sau rechemarea salariaţilor din concediul de odihnă anual, fără acordul scris al acestora, constituie o contradicţie cu dispoziţiile art. 43 din Costituția Republicii Moldova, dar şi cu ale art. 6 din Codul muncii. Suplimentar, este de menționat, că propunerile de completare a Codului muncii, din proiectul de Lege, sînt incompatibile și cu prevederile alin. (1) al art. 7 din Codul muncii, potrivit cărora munca forțată (obligatorie) este interzisă.

Pe lîngă faptul că propunerile din proiectul de Lege avizat vin în contradicţie cu prevederile sus-menţionate ale Codului muncii, acestea mai creează circumstanţe pentru eventuale abuzuri din partea angajatorilor şi chiar a unor acte de corupţie. Or, angajatorul, la discreţia proprie poate dispune detaşarea sau rechemarea din concediul de odihnă a unor salariaţi în favoarea altora.

“Codul muncii reglementează deja, posibilitatea rechemării salariatului din Concediul de odihnă anual, condiția fiind doar obținerea consimțămîntului scris al acestuia. Prin urmare, legislația națională reglementează mecanismul de rechemare a salariatului din concediul de odihnă anual, fapt care ne permite să constatăm inexistența unui vid, în acest sens”, subliniază sindicaliștii.

Avizul CNSM cu referire la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea Codului muncii nr. 154/2003 poate fi accesat aici.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova