CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicatele din Moldova consolidează relațiile internaționale prin semnarea Acordului de Colaborare cu cele mai mari sindicate din Italia

21.10.2021

FCJnYvLXMAM3U4P

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), pe de o parte, și Confederația Generală a Muncii din Italia (CGIL), Confederația Sindicatelor Muncitorilor din Italia (CISL), Uniunea Muncii din Italia (UIL), pe de altă parte, au semnat la 20 octombrie, la Roma, Italia, un Acord de Colaborare. Documentul prevede sporirea protecției lucrătorilor moldoveni, aflați în Italia cu statut reglementat și a lucrătorilor italieni ce activează în Republica Moldova cu statut reglementat.

Semnatarii Acordului de Colaborare se arată convinși că beneficiile migrației de muncă pentru ambele state, inclusiv pentru însăși lucrătorii migranți, pot fi sporite prin promovarea eficientă a drepturilor lucrătorilor, nemijlocit a drepturilor universale ale omului, a drepturilor în domeniul muncii, consfințite în actele de drept adoptate la nivel internațional, prin promovarea principiilor muncii decente pentru toți.

Conform prevederilor Acordului, părțile vor coopera și desfășura activități în domeniul promovării implementării prevederilor, și după caz, a ratificării Convențiilor, adoptării standardelor și altor instrumente internaționale ce vizează drepturile migranților prin susținerea reciprocă în asigurarea respectării principiilor stipulate în Convențiile, standardele și alte instrumente internaționale cu privire la protecția drepturilor omului și a celor în domeniul muncii.

De asemenea, părțile să angajează să întreprindă acțiuni în direcția realizării dialogului bilateral cu privire la asigurarea drepturilor ce țin de muncă și alte subiecte relevante, inclusiv la nivel de ramură sau sector de activitate; întreprinderea măsurilor de protejare a drepturilor lucrătorilor migranți prevăzute în documentele de drept internațional; împărtășirea experienței și a practicilor pozitive în domeniul dreptului național și internațional la subiectul migrației; contribuirea la combaterea migrației ilegale de muncă, a muncii nedeclarate și a traficului de ființe umane.

În acelaști timp, Acordul de Colaborare mai prevede intensificarea comunicării și informării privind drepturile migranților, acordarea asistenței lucrătorilor migranți, acordarea suportului în îmbunătățirea condițiilor de muncă și combaterea exploatării prin muncă.

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Italia este una din cele mai importante ţări de destinaţie a migranţilor moldoveni, iar documentul în cauză reprezintă un pas important în gestionarea migraţiei pentru a oferi un sprijin mai mare muncitorilor moldoveni din Italia, fiind un instrument de protecţie şi promovare a drepturilor migranţilor în ţările de destinaţie.

Acordul de colaborare dintre sindicatele din Republica Moldova și Italia a fost semnat în cadrul vizitei de lucru, care are loc în perioada 17-21 octombrie curent, a reprezentanților instituțiilor din Republica Moldova, responsabile de domeniul muncii, protecției sociale, și relației cu diaspora, inclusiv ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, BRD, UNDP Moldova și Organizația Internațională pentru Migrație.

Tatiana Marian, șefa departamentului mass-media și relații internaționale din cadrul CNSM, consideră că cooperarea cu partenerii externi contribuie enorm la apărarea lucrătorilor, inclusiv migranți.  Această colaborare  este necesară să fie fundamentată pe solidaritate internațională a sindicatelor, a justiției sociale, a tratamentului egal și oportunităților egale.

În cadrul acestei vizite, au fost planificate mai multe întrevederi cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor din Italia, organizațiile societății civile specializate în protejarea drepturilor de muncă ale migranților și reprezentanții misiunii din Roma a Organizației Internaționale pentru Migrație.

Astfel, delegația din Republica Moldova a participat la discuții cu reprezentanții diasporei din Italia. Subiectele abordate de reprezentanții diasporei în cadrul discuțiilor s-au referit la modalitățile de protejare a drepturilor de muncă a migranților moldoveni, în special a persoanelor care îngrijesc persoane în vârstă la domiciliu, asigurarea în cazul accidentelor de muncă pe teritoriul statului italian, susținerea antreprenorilor moldoveni din alte state în perioada pandemiei de COVID-19, asigurarea locurilor de muncă pentru diasporă în Republica Moldova.

Prezent la aceste discuții, Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale, membru al delegației moldovenești, a menționat că își propune să intensifice relațiile de colaborare dintre Republica Moldova și alte țări în care cetățenii moldoveni migrează în scop de muncă, prin încheierea unor acorduri bilaterale, care să asigure respectarea drepturilor lor de muncă și să asigure un nivel sporit de protecție socială.

Totodată, la 19 octombrie curent, participanții la această vizită de lucru au avut o întrevedere cu birouri sindicale din Italia (Patronato Inca Cgil, Inas Cisl și ITAL UIL), unde s-a discutat despre modalitățile de conlucrare cu privire la acordarea asistenței lucrătorilor migranți din Italia și perspectivele de colaborare pe subiectul migrației forței de muncă.

Precizăm că, scopul vizitei de lucru în Italia este de a consolida parteneriatele dintre guvernul național moldovean și italian și partenerii sociali, pentru a sprijini dreptul la o muncă echitabilă și decentă și de a spori capacitățile sistemelor de protecție socială pentru migranții din Republica Moldova și Italia. Vizita de lucru a delegației Republicii Moldova este organizată în cadrul proiectului UNDP Moldova “Migrație și Dezvoltare Locală”, implementat cu sprijinul IOM Moldova (Organizația Internațională pentru Migrație).

Potrivit datelor oficiale, prezentate de Ministerul Muncii și al Politicilor Sociale din Republica Italia, în anul 2020, 119.603 moldoveni dețineau un permis de ședere pe teritoriul statului italian, Italia fiind una dintre destinațiile principale ale migraților moldoveni în scop de muncă.

Departamentul mass-media și relații internaționale