CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicaliștii din ramura gaze au dat start campaniei de dare de seamă și alegeri în organizațiile sindicale

07.11.2019

IMG_3202

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a demarat astăzi, 7 noiembrie, campania de dare de seamă și alegeri în organizațiile sindicale, în cadrul unei activități organizate în incinta Institutului Muncii la care au fost prezenți lideri ai organizațiilor sindicale primare de la întreprinderile din ramură.

În contextul activităților prilejuite de organizarea campaniei, FSCRE a elaborat un „Ghid în activitatea liderului organizației sindicale primare” care conține informații detaliate despre regulamentul de organizare și funcționare al organizației sindicale primare și alte regulamente, aspecte organizaționale și de cancelarie, modele de cereri și alte documente de referință, gestionarea patrimoniului și mijloacelor financiare ale organizațiilor sindicale primare, recomandări cu privire la desfășurarea adunărilor generale, conferințelor de dare de seamă și alegeri.

“Este o activitate programată încă de la începutul acestui an și ne-am propus să discutăm cu liderii sindicali procedurile pe care urmează să le aplice în activitatea lor la nivel de organizație primară. Totodată, participanții sunt informați despre particularitățile legislației muncii, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă. Dorim ca liderii noștri să fie bine pregătiți și informați, pentru a promova eficient drepturile și interesele salariaților, membrilor de sindicat”, a precizat Margareta Strestian, președinte al Federației.

Liderul sindical a menționat că securitatea și sănătatea în muncă este o prioritate în ramură, protecția salariaților prin prisma legislației ce ține de securitatea și sănătatea în muncă fiind un aspect primordial în activitatea liderilor sindicali din cadrul organizațiilor sindicale primare.

Totodată, Margareta Strestian a menționat că sindicaliștii urmăresc cu atenție procesele de restructurare care au loc la S.A. „Moldovagaz”, fapt ce trezește semne de întrebare și îngrijorări în rândul salariaților. În timpul apropiat, conducerea FSCRE va avea o întrevedere cu conducerea S.A. „Moldovagaz” pentru a discuta despre acest subiect și modul cum este implementată Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2018-2021 încheiată între cele două părți la 11 decembrie 2017.

În Convenție au fost incluse un șir de facilitați de ordin social-economic pentru salariați, membri de sindicat, ce se referă la încheierea, modificarea și desfacerea contractelor colective de muncă, formarea profesională, organizarea muncii și salarizarea, securitatea și sănătatea în muncă, protecția tinerilor.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova