CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicaliştii din Armenia şi Tadjikistan au făcut o vizită de documentare la Institutul ”Urbanproiect” din capitală

17.02.2014

urban

Conducerea Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” au organizat, vineri, 14 februarie curent, o întâlnire cu sindicaliştii din Republica Armenia şi Republica Tadjikistan, care au vizitat Institutul Național de Cercetări și Proiectări ”Urbanproiect” din capitală.

Președintele Federației ”SINDICONS”, Victor Talmaci, a informat sindicaliștii de peste hotare despre istoria și activitatea sindicatului pe care îl reprezintă. De asemenea, a menționat că au decis să viziteze Institutul Național de Cercetări și Proiectări ”Urbanproiect”, deoarece au o istorie în domeniu de 70 de ani.

Vladimir Bocacev, vicedirectorul Institutului ”Urbanproiect”, a subliniat că sunt binevenite asemenea reuniuni internaționale, deoarece consolidează mișcarea sindicală.

”Este straniu să aud de la alți administratori de companii sau instituții că sunt în relații rele cu sindicatele. Institutul nostru are o colaborare bună cu sindicatele de mulți ani și la moment avem 200 membri”, a declarat Bocacev.

La rândul lor, sindicaliștii din Republica Armenia şi Republica Tadjikistan au mulțumit organizatorilor pentru această vizită și au adresat diferite întrebări conducerii ambelor structuri.

În contextul consolidării relaţiilor de colaborare între Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) în colaborare cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi Institutul Muncii, în perioada 10-19 februarie 2014, sindicaliştii din Republica Armenia şi Republica Tadjikistan participă la cursul de instruire “Sindicatul modern”, activitate finanţată de OIM pentru ţările Europei de Est şi Asiei Centrale.

Activiştii sindicali din ţările menţionate vor fi familiarizaţi cu module ce ţin de: noţiunea de sindicat, rolul parteneriatului social şi a convenţiilor colective de muncă, motivaţia apartenenţei la sindicat şi recrutarea, organizing şi informarea sindicală etc..

Concomitent, participanţii vor avea posibilitatea de a se întruni cu preşedinţii centrelor sindicale naţional-ramurale şi conducerea CNSM şi să viziteze unele întreprinderi autohtone, unde vor comunica direct cu membrii de sindicat şi vor prelua din experienţa acestora.

Centrul Informațional al Sindicatelor