CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicaliștii au evaluat rezultatele campaniei „Contractul Colectiv de Muncă–garanția drepturilor tale”

27.03.2019

IMG_8266

Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit astăzi, 27 martie, în ședință ordinară. Sindicaliștii au examinat, conform ordinii de zi, mai multe chestiuni ce se referă la activitatea mișcării sindicale.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a prezentat rezultatele activităților realizate în cadrul campaniei CNSM „Contractul Colectiv de Muncă (CCM)–garanția drepturilor tale”, iar cei prezenți au discutat despre rezultatele obținute și provocările care există în această direcție.

Campania dată a fost inițiată prin declararea la 30 noiembrie 2017, în cadrul ședinței Consiliului General al CNSM, a anului 2018 – “Anul contractului colectiv de muncă”. Ulterior, la 21 decembrie 2017, în cadrul ședinței Comitetului Confederal al CNSM a fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea campaniei. Potrivit informațiilor prezentate, în cadrul campaniei au fost elaborate și editate materiale informative și metodologice; au fost desfășurate activități de informare și consultare în trei regiuni ale țării – Nord, Centru și Sud; pe pagina web a CNSM au fost plasate toate materialele elaborate în cadrul campaniei, fiind astfel accesibile publicului larg; au fost organizate șapte seminare regionale de instruire a liderilor sindicali; CNSM a elaborat și a promovat mai multe acte normative ce au impact asupra domeniului negocierilor și reglementării relațiilor de muncă prin negociere; centrele sindicale național-ramurale au fost implicate activ în procesul de organizare a campaniei.

În urma organizării campanei „Contractul Colectiv de Muncă–garanția drepturilor tale” a crescut ponderea salariaților cuprinși de CCM din rândul membrilor de sindicat (în anul 2017- rata de cuprindere a fost de 97,4%, iar în anul 2018 – 99,3%); a crescut gradul de informare al membrilor de sindicat despre conținutul CCM și necesitatea de a-și apăra drepturile; în unele ramuri se atestă un spor vădit al numărului CCM și salariaților cuprinși de CCM. Activitățile preconizate în cadrul campaniei „Contractul Colectiv de Muncă–garanția drepturilor tale” continuă și se vor derula și în anul curent.

Deoarece în procesul de implementare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pe parcursul a trei luni se atestă mai multe lacune cu care s-au confruntat unitățile bugetare, care provoacă situații dificile la stabilirea claselor de salarizare și calculării salariilor lunare, în cadrul ședinței de astăzi membrii Comitetului Confederal al CNSM au aprobat unele amendamente pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2018.

Astfel, sindicaliștii consideră necesar să se revină la acordarea, pentru angajații din sectorul bugetar, a ajutorului material; modificarea cuantumului sporului lunar pentru titlul științific și/sau științifico-didactic; stabilirea clasei de salarizare „56” pentru cadrele didactice cu studii superioare din educație timpurie, ciclu primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic. Totodată, sindicaliștii au aprobat propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018.

De asemenea, membrii Comitetului Confederal al CNSM au discutat despre organizarea adunării activului sindical cu prilejul Zilei Mondiale a Securității și Sănătății la Locul de Muncă și au pus în discuție alte chestiuni ce se referă la activitatea Confederației.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

 

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova