CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Sindicaliștii, alături de alți parteneri, vor aproba la Bruxelles o Declarație cu privire la mersul implementării Acordului de asociere RM-UE

06.03.2018

28699181_1601842726537129_6126286282426589713_o

Astăzi, 6 martie 2018, la Bruxelles, Belgia, are loc a treia ședința a Platformei societății civile Uniunea Europeană-Republica Moldova, unde este pusă în discuție implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Platforma în cauză este formată din reprezentanții societății civile din Republica Moldova și reprezentanți din cadrul Consiliului Economic și Social European.

Din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) la această ședință participă Sergiu Sainciuc, vicepreședintele CNSM, Elena Carchilan, șefa Inspecției Muncii a Sindicatelor și Sergiu Iurcu, șeful Departamentului protecției social-economice al CNSM.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au venit cu un raport amplu ce ține de impactul social al implementării Acordului de Asociere și evoluțiile care au avut loc în perioada de după semnarea acestuia. Printre cele mai acute probleme au fost numite următoarele: nivelul de viață în general; nivelul redus al câștigurilor din muncă; rata redusă de ocupare a populației; menținerea și amplificarea ocupării informale; o reformă a sistemului de pensii care a lăsat nesoluționate unele probleme; un sistem neeficient al asigurării protecției din partea statului în domeniul securității și sănătății în muncă; continuarea liberalizării domeniului relațiilor de muncă fără a implica și ține cont de opiniile sindicatelor, diminuând astfel rolul dialogului și parteneriatului social.

Participanții au menționat că se cere imperios necesar adoptarea măsurilor urgente ce țin de majorarea salariilor angajaților din sectorul public și stabilirea salariului minim la nivelul cuantumului minim garantat al salarizării în sectorul real al economiei, în scopul menținerii tinerilor pe piața forței de muncă și reducerii migrației în scop de muncă.

Totodată, aceștia subliniază că procesul de perfecționare a Codului Muncii în vigoare să se realizeze ținându-se cont de standardele internaționale în domeniul muncii la care Republica Moldova este parte. La acest capitol este necesar de menționat că art. 371 din Acord stabilește că la implementarea acestuia trebuie menținute nivelurile de protecție existente în țară.

De asemenea, în legătură cu situația creată în domeniul securității și sănătății în muncă este necesară: fortificarea capacităților instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii (resurse umane, tehnica de calcul, sisteme informaționale, dotarea cu automobile etc.), ca urmare a abilitării acestuia cu dreptul de a cerceta accidentele de muncă.

În contextul celor de mai sus, în finalul ședinței va fi adoptată o declarație care va cuprinde opinia sindicatelor asupra impactului Acordului de asociere, inclusiv și a celorlalte părți – organizațiile nonguvernamentale și patronatele, participante la acest eveniment. Această declarație va fi adusă ulterior la cunoștință Consiliului Europei și a Guvernului Republicii Moldova.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova