CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Seminar la Rezina: „Evaluarea condițiilor de muncă și stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile”

28.11.2019

1

La 27 noiembrie curent, la Rezina, s-a desfășurat seminarul „Evaluarea condițiilor de muncă și stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile”. La activitate au participat lideri și activiști sindicali din toate ramurile, responsabili pentru securitate și sănătate în muncă de la diferite întreprinderi din raion, dar și jurnaliști din mass-media locală.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au informat participanții despre aplicarea noii abordări în materie de securitate în muncă ce ține eliminarea factorilor de risc, etapele de evaluare a factorilor de risc la locul de muncă și fișa expres de atestare a locului de muncă pentru acordarea sporului de salariu pentru condiții nocive. 

În același timp, s-a vorbit despre Regulamentul sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală sau intoxicație profesională, supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, dar și despre acordarea primului ajutor în caz de accidentare la locul de muncă.

În cadrul seminarului, participanții au adresat formatorilor un șir de întrebări referitoare la subiectele abordate, primind răspunsuri și explicații calificate. Totodată, făcând o evaluare a seminarului, aceștia au menționat că pentru consolidarea și aplicarea cu succes în practică a cunoștințelor acumulate este necesară o continuitate a activităților de instruire și informare, solicitând ajutor metodic în scopul perfectării corecte a documentației respective în cadrul entităților economice.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova