CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Securitatea și sănătatea în muncă, un subiect cu interes sporit pentru sindicaliștii din Europa de Est și Asia Centrală

28.11.2019

IMG_5164

Specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Ucraina, Uzbekistan și Moldova, reuniți la Chișinău în perioada 27-28 noiembrie în cadrul unei întruniri sub-regionale, au abordat dificultățile existente în țările din regiune în domeniul SSM și prioritățile sindicatelor în acest sens. Întrunirea sub-regională a fost organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu suportul Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), Union to Union (Suedia), în parteneriat cu Institutul Muncii.

Principalele obiective ale întrunirii sub-regionale au vizat creșterea gradului de conștientizare al specialiștilor prezenți privind pericolele și riscurile asupra securității și sănătății salariaților și necesitatea promovării unei culturi de prevenire a accidentelor de muncă, oferind un cadru de discuții pentru a face schimb de informații, cunoștințe și bune practice.

Participanții au discutat cu Viktor Kempa, expert din cadrul Institutului European al Sindicatelor (ETUI) și Montserrat Mir, expert de la Just Transition Center, Confederația Internațională a Sindicatelor, despre strategiile și legilslația UE în domeniul SSM, cercetări actuale în domeniul SSM, campanii privind efectele substanțelor periculoase la locul de muncă și alte campanii, riscurile expunerii salariaților la substanțe cancerogene, activitatea Just Transition Centre și cum  această organizație oferă suport sindicatelor, politicile Organizației Internaționale a Muncii (OIM) cu privire la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă legate de schimbările climatice. Ulterior participanții au stabilit un plan de lucru al rețelei specialiștilor în domeniul SSM pentru anul 2020.

În context, Olga Nicolae, consilier în cadrul Consiliului Regional Pan–European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor, a declarat că statisticile în domeniul SSM arată o înrăutățire a situației în țările din regiune. “Organizăm această întrunire sub-regională deoarece este important să existe un schimb de experiență, să fie expuse problemele care există și să identificăm soluții pentru a le depăși. În primul rând, este necesar să sporim gradul de prevenire al accidentelor de muncă. În al doilea rând, este necesar să fie eficientizată colaborarea dintre partenerii sociali în domeniul SSM. Totodată, este important să fie elaborate strategii naționale pe termen lung în domeniul dat”, consideră Olga Nicolae.

Oleg Budza, președinte al CNSM, a reiterat poziția Confederației cu privire la necesitatea dezvoltării în RM a unui sistem integrat al Inspecției Muncii, elaborarea unui proiect de lege pentru amendarea legislației naționale în vederea eliminării contradicțiilor dintre acestea și normele internaționale, armonizarea legislației naționale cu cele 20 de Directive ale UE cu privire la SSM.

“Sănătatea și siguranța salariaților este o prioritate pentru sindicate, iar muncă decentă înseamnă muncă în condiții sigure. Suntem îngrijorați în privința situației alarmante care există în RM în domeniul dat. Introducerea în anul 2016 a moratoriului de stat pe o perioadă de 6 luni asupra controlului la întreprinderi și transmiterea în anul 2017 de la Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) la alte  autorități a competențelor de control privind SSM a adus prejudicii intereselor salariaților. Dorim să îmbunătățim dialogul social și să înlăturăm cât mai curând posibil toate carențele care există în domeniul SSM”, a specificat liderul sindical.

Referindu-se la situația în domeniul SSM din RM, Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a informat că în primele 9 luni ale anului curent inspectorii sindicali au efectuat peste 300 de controale la mai multe întreprinderi și instituții din toate regiunile țării.

“Constatăm condiții de muncă precare acolo unde acestea au loc, venim cu recomandări către angajatori pentru a le înlătura, organizăm instruiri ale salariaților, dar este necesar să existe o mai mare implicare la nivel național din partea autorităților și angajatorilor. O problemă importantă este că tocmai 10 instituții au atribuții de control în domeniul SSM, fapt ce creează confuzii. Totodată, există dificultăți legate de raportarea operativă a accidentelor de muncă, lipsesc Comitete de SSM la numeroase întreprinderi, cazurile de boli profesionale în mare parte nu sunt raportate. Vom insista în continuare să fie ratificată Convenția nr. 161 a OIM cu privire la sănătatea ocupațională”, a accentuat Elena Carchilan.

Conform datelor Inspectoratului de Stat al Muncii, în anul 2018 numărul victimelor accidentelor de muncă în RM a fost de 503 persoane, în creștere față de anul 2015 când au fost înregistrate 441 de victime. Statisticile internaționale arată că anual circa 2 milioane de oameni din întreaga lume își pierd viața în urma producerii accidentelor de muncă.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova