CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

”Școala Sindicală din Moldova”, ediția 2020-2021, s-a desfășurat în condiții de pandemie

19.02.2021

foto site

Cea de-a VIII-a ediție a ”Școlii Sindicale din Moldova” (ȘSM), ediția 2020-2021, proiect educațional de formare sindicală implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), prin intermediul Institutului Muncii, s-a desfășurat într-un format diferit, în condiții de pandemie. Spre deosebire de edițiile anterioare, formatul actualei ediții a fost modificat și din 4 sesiuni planificate inițial s-a realizat o sesiune offline, la Institutul Muncii, în februarie 2020, și 2 sesiuni online prin intermediul platformei ZOOM. La 19 ianuarie curent, organizatorii, cu participarea președinților centrelor sindicale național-ramurale (CSNR) și a cursanților, au evaluat rezultatele implementării proiectului.

Astfel, 19 din cei 28 de participanți, sau 70% din numărul inițial de cursanți, au finalizat proiectul. Termenii și formele de desfășurare ale proiectului, adaptate situației pandemice, au fost respectate. Totodată, au fost realizate obiectivele generale ale proiectului – formabilii au căpătat cunoștințe noi în domeniile vizate; au dezvoltat competențe și abilități necesare managerului sindical; și-au consolidat capaciitatea de a comunica, acționa și negocia.

Potrivit lui Oleg Budza, președinte al CNSM, deși acest proiect, care este unul de importanță majoră pentru mișcarea sindicală, s-a desfășurat în contextul pandemiei de coronavirus, lipsind participanții de posibilitatea de a interacționa față în față, cursanții au reușit să acumuleze cunoștințele necesare, rolul principal al proiectului fiind dezvoltarea abilităților membrilor de sindicat și fortificarea unei noi generații de lideri sindicali.

Avînd în vedere situația actuală, au fost anulate vizitele de informare la organizațiile sindicale primare și a fost modificată modalitatea de evaluare a formabililor din realizare de proiecte individuale sau de grup în test de evaluare, din motivul imposibilității de realizare în această perioadă a proiectelor. În procesul de instruire au fost antrenaţi formatori sindicali naţionali, externi și experți pe domenii, modul de formare fiind interactiv, axat pe dezvoltarea capacităţilor creative şi organizatorice ale membrilor de sindicat.

În cadrul acestei ediții, cursanții au fost familiarizați cu politicile CNSM în domeniul securității şi sănătății în muncă, bazele juridice și bunele practici în domeniul politicilor social-economice, modalităţi de organizare a proceselor de comunicare în sindicat, rolul și activitatea structurile de tineret și de femei în sindicate, au aflat detalii despre strategiile de activitate ale ITUC/PERC și altor structuri sindicale internaționale, și au acumulat cunoștințe noi în domeniul promovării imaginii sindicatelor în mediul online și prin intermediul instituțiilor mass-media.

CNSM a început implementarea ȘSM în anul 2012. Primele patru ediții ale proiectului au fost organizate în cooperare cu organizaţia non-guvernamentală Weltumspannend arbeiten (WUSA) din cadrul Federaţiei Sindicatelor din Austria (OGB), Agenţia pentru Dezvoltare Austriacă (ADA), Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung (FES) şi desfăşurată după modelul austriac al Școlii Sindicale. Din 2012 până în prezent, 141 de reprezentanți ai 18 CSNR au fost certificați ca absolvenți ai ȘSM, care, în urma cunoștințelor acumulate, au reușit să avanseze în funcții sindicale și să participe în procesele decizionale la nivel de unitate economică și ramură.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova