CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Salariații SA”Zorile” instruiți de FISLIU în domeniul securității și sănătății muncii

08.10.2018

IMG_4986

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară din Republica Moldova  (FISLIU) a organizat azi, 8 octombrie, un seminar privind respectarea condițiilor sănătății și securității muncii cu participarea conducătorilor locurilor de muncă de la SA ”Zorile”, maiștri, șefi de secții, membri ai comitetului sindical și alte categorii de responsabili de acest domeniu la întreprindere.

Potrivit Nadejdei Rusnac, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară din Republica Moldova, asemenea evenimente sunt organizate cu regularitate o dată la 3 ani  la toate întreprinderile  din industria ușoară în care activează organizațiile sindicale primare prin implicarea nemijlocită a angajatorilor. Prin desfășurarea acestui seminar, a specificat Nadejda Rusnac, se țintește sensibilizarea și informarea tuturor salariaților de la  această întreprindere despre regulile securității și sănătății muncii, pentru a preveni producerea accidentelor de muncă, pentru a fi familiarizați cu legislația muncii.

Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, le-a prezentat participanților la seminar cadrul juridic general al activității de securitate și sănătate în muncă, i-a inițiat în noile reglementări și cerințe legale minime din domeniul securității și sănătății în muncă, a vorbit despre actele legislative și normative în domeniul dat. Totodată, ea a atenționat vizavi de răspunderea pentru încălcarea actelor normative, ce măsuri penale, contravenționale și disciplinare riscă personalul responsabil de asigurarea securității și sănătății la întreprindere.

În alt context, Elena Carchilan a abordat în cadrul seminarului și aspectul instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății, îndeosebi în ce privește cerințele minime de pregătire în domeniul dat, constituirea, organizarea și funcționarea comitetului pentru securitatea și sănătatea muncii la întreprindere.

”Pentru noi, conducătorii SA ”Zorile, este important acest seminar, a menționat Aliona Bețivu, director de producere al întreprinderii,  deoarece activitatea de producere la fabrica noastră comportă multipli factori de risc, ceea ce implică în mod neapărat cunoașterea lor de către lucrători, în primul de către cei care poartă răspunderea directă privind respectarea regulilor securității și sănătății muncii. De aceea, administrația SA”Zorile” organizează periodic, împreună cu Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară din Republica Moldova, asemenea seminare cu participarea conducătorilor subdiviziunilor de la întreprindere, cu responsabilii de domeniul securității și sănătății muncii, membrilor comitetului sindical”.

Vorbind despre importanța unor asemenea seminare organizate de către FISLIU, Aliona Bețivu a remarcat că salariatul este informat privind drepturile lui ce țin de securitatea și sănătatea muncii, cum să procedeze în caz  de producere a accidentelor de muncă, care, în ultima vreme, nu au loc la întreprindere și asta în mare măsură grație organizării de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară din Republica Moldova  a unor asemenea seminare ca cel de azi la întreprindere.

Sindicaliștii de la S.A. "Zorile" beneficiază de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova