CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Salariații din gospodăria locativ-comunală au o nouă Convenție colectivă pentru anii 2022-2026

19.01.2022

2

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri ”Sindindcomservice” și Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova au semnat la finele anului 2021 o nouă Convenție colectivă (nivel ramural).

Potrivit Federației „Sindindcomservice”, în Convenție au fost incluse un șir de facilitați de ordin social-economic pentru salariații membri de sindicat, cu privire la încheierea, modificarea și desfacerea contractelor colective de muncă, formarea profesională, timpul de muncă și timpul de odihnă, organizarea muncii și salarizarea, securitatea și sănătatea în muncă, protecția tinerilor și a femeilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și salarizare, majorarea perioadei de concediu pentru unele categorii de angajați din ramură, concedii suplimentare pentru unele situații concrete, facilități suplimentare pentru cei ce activează în condiții nefavorabile.

O parte importantă a Convenției colective îl cuprinde capitolul privind retribuirea muncii, unde se pune accent pe calificarea și complexitatea îndeplinirii muncii ce stimulează salariații să corespundă aptitudinilor profesionale, iar angajatorii să creeze locuri de muncă decente și să achite cursurile de formare continuă. Măsuri suplimentare sunt prevăzute cu referire la tariful pentru categoria I de calificare prin prisma dificultăților ramurii gospodăriei locativ-comunale.

Capitolul cu privire la securitatea și sănătatea în muncă (SSM) stabilește sarcinile de a avea structuri corespunzătoare domeniului menționat, necesitatea efectuării controalelor medicale și puncte medicale la întreprinderile unde activează mai mult de 300 de angajați, cât și obligativitatea de atestare a locurilor de muncă în corespundere cu normele de SSM. “Înlesniri și protecția socială a salariaților” – este capitolul care prevede susținerea salariaților și familiile acestora în toate cazurile. Iar capitolul ”Parteneriatul social. Raporturile părților” – prevede garanții care stipulează că angajatorul are dreptul la negocieri colective la nivel de unitate cu reprezentanții salariaților.

Convenția colectivă este actul juridic ce determină principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă, sociale, și economice între salariați și angajatori, condițiile generale de retribuire a muncii, garanțiile de muncă și înlesnirile angajaților, de asemenea, determină drepturile, obligațiunile și responsabilitatea pârților parteneriatului social.

Departamentul mass-media și relații internaționale