CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Să protejăm lucrătorii nu doar acum, dar şi după relaxarea măsurilor restrictive

28.04.2020

Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate în Muncă

Organizația Internațională a Muncii atrage atenția asupra faptului că, lipsa unor măsuri de siguranță pentru lucrătorii care se întorc la muncă, ar putea declanșa un al doilea val de contaminare.

Pe fundalul creșterii presiunii asupra țărilor privind relaxarea măsurilor restrictive, Organizația Internațională a Muncii (OIM) solicită guvernelor să acționeze pentru o mai bună prevenire şi control al COVID-19 la locurile de muncă, cu implicare activă şi dialog constant cu organizaţiile patronale şi sindicale.

Măsuri de evaluare prealabilă a riscurilor sunt necesare din partea angajatorilor, de rând cu asigurarea faptului că locurile de muncă sunt în strictă conformitate cu normele de securitate şi sănătate în muncă, lucru care sa ducă la minimalizarea riscului expunerii lucrătorilor la COVID-19, declară OIM.

Lipsa acțiunilor de control și monitorizare din partea ţărilor le poate confrunta cu un risc iminent de relansare a virusului. Punerea în aplicare a măsurilor necesare va minimaliza riscul celui de-al doilea val de contaminare la locul de muncă.

“Actualmente, securitatea și sănătatea forţei de muncă este extrem de importantă. Circumstanțele declanșării epidemiei, modul în care protejăm acum lucrătorii va avea impact direct asupra comunităților noastre, asupra siguranței acestora, de rând cu reziliența activităților economice pe măsura evoluției pandemiei”, a declarat Directorul General al OIM, Guy Ryder.

„Doar prin promovarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă vom putea proteja viața lucrătorilor noştri, familiile acestora și comunitățile în general, având drept scop continuitatea afacerii și supraviețuirea economică”, a adăugat Ryder.
În particular, măsurile de control al riscurilor vor trebui adaptate în mod special la nevoile lucrătorilor din prima linie a pandemiei. Aceștia includ lucrătorii din domeniul sănătăţii, medicii, asistenții medicali, lucrătorii serviciului de urgență, precum și cei din serviciul alimentar și de curățenie. OIM subliniază şi necesitățile celor mai vulnerabili lucrători și întreprinderi, îndeosebi a celor din economia informală, a migranților și a lucrătorilor casnici. Măsurile pentru protejarea acestor lucrători vor trebui să includă – printre altele – educare și instruire cu privire la practicile de securitate şi sănătate în muncă, furnizarea gratuită a echipamentului personal de protecție, după necesitate, accesul la serviciile de sănătate publică și surse alternative de trai.

„Pandemia COVID-19 a accentuat necesitatea urgentă a unor programe naționale de amploare care să protejeze sănătatea și securitatea lucrătorilor din sănătate, a cadrelor profesionale din medicină, a celor angajați în servicii de urgență și a multor altor lucrători care își pun viața în risc pentru noi”, a declarat Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). „De Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă, solicit tuturor ţărilor să asigure condiții de muncă bine definite, decente și sigure pentru toți lucrătorii din domeniul sănătății.”

Pentru a asigura o revenire la muncă în condiții de siguranță și pentru a evita întreruperile ulterioare în procesul de muncă, OIM recomandă:
a) Cartografierea pericolelor și evaluarea riscurilor de infectare în raport cu toate operațiunile de muncă și continuarea evaluării acestora după revenirea la muncă.
b) Adoptarea măsurilor de control al riscurilor adaptate fiecărui sector și specificului fiecărui loc de muncă și a forței de muncă. Astfel de măsuri pot fi:
• Reducerea interacțiunilor fizice între lucrători, contractori, clienți și vizitatori și respectarea distanțării fizice în cazurile de apariţie a interacţiunilor.
• Îmbunătățirea ventilației la locul de muncă.
• Curățarea regulată a suprafețelor, asigurarea locurilor de muncă curate și igienice și asigurarea facilităților adecvate pentru spălarea mâinilor și igienizare.
• Aprovizionarea lucrătorilor cu Echipamente Personale de Protecție (EPP), în cazuri de necesitate și gratuit.

c) Pregătirea aranjamentelor pentru izolarea cazurilor suspecte și urmărirea fiecărui contact.

d) Oferirea serviciilor în domeniul sănătății mintale personalului.
e) Acordarea serviciilor de instruire, educație și aprovizionarea cu materiale informaționale referitoare la securitatea și sănătatea la locul de muncă, inclusiv practicile indicate de igienă, precum și utilizarea oricăror controale la locul de muncă (inclusiv EPP).

Sursa: www.ilo.orgDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova