CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Rețeaua de experți juridici din cadrul PERC a analizat mai multe subiecte privind respectarea drepturilor salariaților

17.01.2022

retea juristi

Provocări legate de raporturile de muncă în perioada pandemiei COVID-19, drepturile salariaților conferite prin prevederile legislației de muncă în context pandemic, tendințe regionale în materie juridică cu privire la protecția salariaților, acestea au fost subiectele de bază ale întrunirii Rețelei de experți juridici din cadrul PERC (Consiliul Regional Pan-European al Confederației Internaționale a Sindicatelor), care s-a desfășurat online la data de 17 ianuarie curent.

Întrunirea desfășurată cu suportul organizației suedeze Union to Union, a reunit specialiști responsabili de domeniul juridic din cadrul mai multor organizații sindicale din Europa de Est, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova fiind reprezentată de Eugeniu Covrig, șef al Departamentului juridic.

În deschiderea activității, Anton Leppik, secretar executiv al PERC, a subliniat importanța efectuării schimbului de experiență dintre experții din domeniul juridic, comunicând, în același timp, despre prioritățile PERC pentru anul curent. El a accentuat că în prezent, în mai multe țări din regiune, se atestă dificultăți în privința reglementării echitabile a raporturilor de muncă legate de pandemie, economia platformelor, mecanisme moderne, noi, de interacțiune dintre salariați și angajatori, înlăturarea discriminărilor privind egalitatea de gen.

Totodată, Leppik a spus că există semnale îngrijorătoare în privința respectării drepturilor salariaților în țări precum Belarus și Ucraina, care înregistrează regrese la capitolul dat. Secretarul executiv al PERC a chemat responsabilii de domeniul juridic din organizațiile sindicale din regiune să intensifice activitățile privind implementarea Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), pentru o mai bună protecție a drepturilor și intereselor salariaților, membrilor de sindicat.

Zuzzana Muskat, responsabilă de politici juridice în cadrul Confederației Internaționale a Sindicatelor, a prezentat participanților la întrunire mai multe informații despre recomandările OIM care se referă la activitatea Inspecției Muncii și a controlului de stat în domeniul securității și sănătății muncii, oportunitățile și dificultățile înregistrate în țările din regiune cu privire la implementarea Programelor de Țară privind Munca Decentă, realizările și constrângerile în materie de dialog social în regiune.

Un subiect aparte al acestei întruniri a vizat dezbaterea procesului de vaccinare obligatorie a salariaților, demarat în unele state europene, care a fost întâmpinat cu manifestații masive de protest din partea populației. În legătură cu aceasta, s-a menționata că procesul dat trebuie să fie organizat astfel încât să fie respectate drepturile salariaților, prin consultarea tuturor partenerilor sociali.

La final, atât juriștii care au fost invitați să participe, cât și organizatorii evenimentului, și-au exprimat mulțumirea pentru cunoștințele și experiențele împărtășite între colegi și mai cu seamă, cele ale experților internaționali.

Departamentul mass-media și relații internaționale