CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Reprezentantul CNSM din raionul Rezina, promovează valorile sindicaliste în teritoriu

06.02.2019

IMG_7531 (resized)

În scopul consolidării activității sindicale la nivel teritorial, Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a instituit funcția de Reprezentant al CNSM în teritoriu. Funcția instituită va avea rolul de a conlucra cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizațiilor-membre ale CNSM, precum și cu liderii organizațiilor sindicale primare.

Recent, liderii sindicali din raionul Rezina s-au întrunit într-o ședință de lucru împreună cu reprezentantul CNSM, Vera Platon, care a menționat: „Conlucrare între liderii sindicali la nivel teritorial se va axa pe promovarea principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma Statutului CNSM. Vom căuta cele mai actuale metode de eficientizare a activităților organizațiilor sindicale. Vom face schimb de experiență cu colegii la nivel teritorial privind respectarea drepturilor membrilor de sindicat, precum și elaborarea, negocierea și semnarea Contractelor Colective de Muncă”.

Participanții la întrunire au luat în dezbateri aspectele din programul de lucru, adoptând și hotărârile corespunzătoare. Subiectele agendei au inclus elaborarea și aprobarea planului de activitate pentru anul  2019, evaluarea activului sindical la nivel teritorial, abonarea la publicația periodică „Vocea Poporului”, implementarea unor programe de instruire în domeniile legislației muncii, comunicării, parteneriatului social, securității și sănătății în muncă.Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova