CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Reprezentanții CNSM în teritoriu își stabilesc prioritățile pentru 2020

11.02.2020

IMG_7420

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) organizează în perioada 11-12 februarie curent seminarul ”Impactul activităților reprezentanților CNSM în teritoriu asupra dezvoltării mișcării sindicale”. Sindicaliștii dezbat rezultatele activității desfășurate în 2019 și analizează provocările cu care se confruntă mișcarea sindicală. La această activitate este prezentă conducerea CNSM și reprezentanții Confederației în teritoriu.

Oleg Budza, președinte al CNSM, a comunicat participanților care au fost principalele realizări ale CNSM în anul trecut, cum s-a desfășurat conlucrarea în cadrul dialogului social și care sunt rezultatele obținute. Președintele CNSM a îndemnat participanții să fie activi și să vină cu inițiative în domeniul social-economic care ar contribui la îmbunătățirea situației salariaților și la soluționarea problemelor lor.

“Comunicarea directă despre problemele cu care ne confruntăm este cel mai bun instrument pentru a identifica căi de soluționare a acestora. Scopul acestei întruniri este de a dezvolta acest proces pentru a pune în discuție problemele care persistă în teritoriu. Este necesar să dezvoltăm conlucrarea sindicatelor cu autoritățile locale și reprezentanții mediului de afaceri din localitățile Republicii Moldova, iar rolul reprezentantului Confederației este unul important”, a accentuat Oleg Budza.

În cadrul activității, reprezentanții CNSM în teritoriu au menționat că principalele priorități pentru anul curent sunt legate de necesitatea dezvoltării parteneriatului social, majorarea salariului minim pe economie și îmbunătățirea Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, revizuirea Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și asigurarea unor politici eficiente în domeniul sănătății ocupaționale. Cei prezenți, au accentuat necesitatea sporirii motivării tinerilor specialiști, dar și a celorlalte categorii de angajați, prin salarii atractive, competitive, pentru a reduce nivelul ridicat al migrației forței de muncă și a diminua problema insuficienței cadrelor.

Timp de două zile, în cadrul seminarului care se desfășoară în incinta Institutului Muncii, reprezentanții CNSM în teritoriu vor aborda împreună cu specialiști din cadrul Confederației și experți pe diferite domenii subiecte legate de politicile CNSM în sfera protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat, planificare strategică și organising sindical, sporirea abilităților de comunicare și informare, strategii de combatere a stresului la locul de muncă, etc.

Departamentul mass-media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova