CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Remunerarea echitabilă a muncii: depășirea discrepanțelor fiscale, sociale și salariale

20.09.2017

20170919_110151

Oleg Budza, președintele CNSM, și Tatiana Marian, președintele Comitetului de Tineret din cadrul Consiliului Regional Pan-European, participă în perioada 18-20 septembrie, curent, alături de mai bine de 45 de colegi din țări din Europa și CSI, la lucrările Școlii de Vară ”Remunerarea echitabilă a muncii: depășirea discrepanțelor fiscale, sociale și salariale”, organizată de către Consiliul Regional Pan-European în Centrul de conferințe Ronneberg din orașul Lidingo, Suedia.

În opinia lui Oleg Budza, semnificația de bază a acestui eveniment se traduce prin faptul că au fost abordate cele mai importante probleme cu care se confruntă mișcarea sindicală globală. Totuși, dumnealui a stăruit să evidențieze că pentru reprezentanții CNSM a fost deosebit de relevantă semnarea Contractului Global privind respectarea dialogului social la nivelul cel mai înalt de către colegii din 16 țări, centre mari sindicale și patronatele respective. Astfel încât, la revenirea în țară, a precizat președintele CNSM, va fi informat guvernul, patronatele din Republica Moldova, adică partenerii de dialog social, despre existența și activitatea unei structuri destul de prestigioase, din care fac parte țările care respectă cu strictețe regulile dialogului social și li se va propune ca să fie asumate  angajamente înalte în acest sens.

De asemenea, pentru sindicatele din Moldova este foarte important, a mai subliniat Oleg Budza, că în condițiile în care multe articole din Codul muncii al RM au fost modificate, colegii din Suedia și-au manifestat toată susținerea pentru CNSM, pledând pentru dezvoltarea, respectarea, promovarea continuă a dialogului social, încheierea colectivelor de muncă. Or, tocmai aceste principii sunt prețuite cu rigoare în această țară pe parcursul ultimilor 40-50 de ani. Mai mult ca atât,  colegii din respectiva țară scandinavă consideră că în domeniile în care se încheie un număr mic de contracte colective de muncă se atestă o eficacitate scăzută a organizațiilor sindicale. ”Noi suntem de acord cu această concluzie,- a menționat Oleg Budza,- de aceea, vom organiza o ședință a comitetului confederal, în cadrul căreia vom discuta pe marginea acestui subiect, pentru că trebuie să recunoaștem  nu totdeauna contractele de muncă sunt elaborate, concepute într-o formă desăvârșită, înregistrate la Inspectoratul Muncii”.

Tatiana Marian a declarat în cadrul școlii de vară: „Pe piața forței de muncă din țările europene și pan-europene există discriminare, în special, pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi tinerii sub 25 de ani, femeile și persoanele cu nevoi speciale. Această situație ne alarmează, deoarece inegalitatea privind ocuparea forței de muncă și munca decentă, salariile scăzute și discriminarea de gen determină majorarea ratei de șomaj, lipsa locurilor de muncă decente și migrația în rândul tinerilor. Prin urmare, Comitetul de Tineret din cadrul Consiliului Regional Pan-European continuă să contribuie la realizarea Agendei Globale 2030, cu precădere a ODD 8 ”Munca decentă și creșterea economică”, la susținerea Strategiei comune privind salariile minime, motivarea și facilitarea tinerilor de a se implica proactiv în activitățile sindicale regionale și naționale, la adoptarea unor măsuri pozitive privind majorarea reprezentativității tinerilor în procesele de decizie la toate nivelurile. Ținând cont de faptul că tinerii reprezintă o categorie vulnerabilă în ceea ce privește accesul pe piața forței de muncă, care se confruntă cu diverse aspecte legate de angajarea în câmpul muncii și pentru că sunt expuși la discriminare, precum și pentru a atenua acest flagel, consider că este necesar ca structurile sindicale de nivel pan-european să realizeze campania ”PAY RISE” desfășurată de Confederația Europeană a Sindicatelor”.

O altă problemă majoră care a fost abordată în cadrul Școlii de vară, a fost cea a salariilor mari. Astfel, colegii suedezi sunt de părere că lefurile impunătoare nu trebuie să sperie pe nimeni, nu generează pierderi pentru companiile care achită salarii generoase, denotă o concurență reală între companii. Din contra, ei se opun salariilor mici. Mai mult ca atât, sindicaliștii din Suedia pledează categoric pentru faptul ca întreprinderile, care nu achită salariile minime negociate de către guvern, patronate și sindicate,  să fie lichidate, iar angajaților să li se ofere locuri de muncă în alte companii. Pentru sindicatele din Moldova asemenea cerințe au un caracter inovativ. De obicei, la noi se atestă tendința de a păstra cu orice preț o întreprindere. Pe când în Suedia se manifestă o abordare radicală din această perspectivă, deoarece în această țară se consideră că salariul mic nu aduce bunăstare salariatului, familiei acestuia.

Într-un final, Oleg Budza a remarcat că au fost analizate și multe aspecte ale colaborării dintre patronate, sindicate și guvernul Suediei, care după cum știm este unul de orientare socială.

Pentru informații suplimentare contactați: Departamentul mass-media și relații internaționale, la (022) 266590 sau press@cnsm.md

 Dacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova