CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Recomandările CNSM privind măsurile de politică bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021

20.10.2020

9f4cc71e84fa26094ab1b3d305e95745

Documentul privind măsurile de politică bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021, a fost propus spre consultare publică de către Ministerul Finanțelor la data de 5 octombrie 2020. Potrivit documentului, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul viitor urmăresc soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova, prin promovarea unei legislații fiscale și vamale favorabilă dezvoltării economice, consolidarea veniturilor bugetare în vederea finanțării cheltuielilor publice, precum și susținerea mediului de afaceri.

La data de 15 octombrie curent, proiectul obiectivelor politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2021 a fost prezentat de către Ministerul Finanțelor pe platforma tripartită, în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, cu unele propuneri și recomandări înaintate de către partenerii sociali pentru a fi considerate la etapa de definitivare. De asemenea, propunerile de politici au fost discutate online la o ședința bilaterală cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

În legătură cu aceasta, CNSM a elaborat un șir de recomandări privind măsurile de politică bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021. Astfel, la capitolul „Impozitul pe venit”, CNSM propune majorarea scutirii personale și scutirii personale majorate cu 10% reieșind din rata inflației pentru anii 2019-2020, avîndu-se în vederea că pentru anii respectivi scutirile nu au fost majorate; stabilirea scutirii pentru persoanele întreținute în sumă de 19 000 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută; consideră nejustificată excluderea scutirii acordate pentru soț/soție; recomandă deducerea cotizațiilor de membru de sindicat reținute din salariul persoanelor fizice; includerea în categoria surselor de venit neimpozabile a ajutorului material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază; stabilirea impozitării cu 3% a dobînzilor persoanelor fizice rezidente care depășesc 24000 de lei anual.

Totodată, se propune excluderea din categoria facilităților acordate de patron și scutirea de plata impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală: a plăților efectuate de patron pentru testarea salariaților pentru identificarea Covid-19 și a vaccinării contra Covid-19, reieșind din faptul că respectivele plăți sunt efectuate în vederea asigurării securității și sănătății în muncă; a sumelor pentru medicamente, investigații medicale, intervenții chirurgicale, neacoperite de fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv pentru tratamentul la domiciliu a pacienților depistați cu Covid-19.

În ceea ce privește capitolul „TVA și accize”, CNSM propune micșorarea taxei pe valoarea adăugată și accizelor în vederea protejării producătorilor autohtoni, la unele categorii de produse; aplicarea scutirilor de impozite și accize la produse petroliere pentru producătorii agricoli autohtoni; neadmiterea anulării scutirii de TVA a materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor; introducerea aplicării cotei TVA la importul și livrarea de autoturisme pe teritoriul Republicii Moldova și anularea accizului; neadmiterea excluderii prohibițiilor referitoare la introducerea autoturismelor de o anumită vîrstă.

La capitolul „Impozit pe bunurile imobiliare”, CNSM pledează pentru neadmiterea anulării facilității care vizează dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare. Suplimentar, CNSM propune mai multe măsuri care vizează Bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 și Legea achizițiilor publice nr.131 din 03.07.2015.

Recomandările și argumentările CNSM privind măsurile de politică bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021 pot fi accesate aici.

Precizăm că unele măsuri de politică bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021 propuse spre consultare includ: majorarea scutirii personale și scutirii suplimentare majore cu 5% – de la 24 000 lei până la 25 200 lei și respectiv de la 18 000 lei până la 18 900 lei, majorarea scutirii pentru persoanele întreținute cu 50% – de la 3 000 lei până la 4 500 lei, uniformizarea cotelor de impozitare a veniturilor, eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice, modificările regimul TVA aferent producției agricole, anularea scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producție,  de către organizațiile şi întreprinderile societăților nevăzătorilor, societăților surzilor şi societăților invalizilor, implementarea unui mecanism pentru toți agenții economici bazat pe subvenționarea plăților salariale pentru persoanele cu dizabilități angajate.

Urmare a recepționării și examinării tuturor propunerilor de politici, Ministerul Finanțelor va definitiva și prezenta pentru consultări publice proiectul de lege, ulterior transmis Guvernului spre aprobare și respectiv Parlamentului spre adoptare.

Departamentul mass-media și relatii internaționale al CNSMDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova