CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019 este susținut de membrii CNCNC și urmează a fi înaintat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova

08.11.2018

IMG_2584

Partenerii de dialog social – Guvernul, sindicatele și patronatele – s-au întrunit miercuri, 7 noiembrie, într-o nouă ședință a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) pentru a dezbate pe marginea mai multor proiecte de legi și altor chestiuni importante incluse pe ordinea de zi.

În cadrul ședinței CNCNC, partenerii sociali au examinat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 elaborat de Ministerul Finanțelor și au declarat că susțin proiectul dat, care urmează a fi înaintat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova. Prezentarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 poate fi accesată pe pagina web a Ministerului Finanțelor aici.

Totodată, Comisia a examinat proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, precum și proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019, prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Membrii CNCNC au aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Comisiilor pentru consultări și negocieri colective de ramură bipartite. Comisiile de ramură bipartite au un rol consultativ la elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, precum și la aplanarea situațiilor conflictuale apărute între partenerii sociali la nivel de ramură.

Participanții la ședință au analizat activitatea organelor de control cu privire la respectarea prevederilor incluse în contractele colective de muncă și convențiile colective la nivel național, ramural și teritorial. În acest sens, conform datelor Inspectoratului de Stat al Muncii, în perioada 2017–2018 au fost efectuate 5078 controale, în rezultatul cărora au fost identificate 37926 încălcări și abateri de la prevederile legislației din domeniul relațiilor de muncă și dispuse mai mult de 30 mii de măsuri de conformare.

Deși sindicatele și reprezentanții Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au insistat asupra necesității ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate ocupațională, care va facilita acordarea serviciilor de sănătate în muncă în cadrul instituțiilor și a întreprinderilor, în scopul protecției sănătății angajaților, acest subiect nu a fost aprobat și urmează a fi analizat suplimentar.

Cei prezenți, au mai examinat chestiunea ce se referă la respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și subiectul cu privire la taxele locale pentru denumirea localității.

Departamentul mass–media și relații internaționaleDacă aveţi propuneri, recomandări ce se referă la activitatea portalului, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 266 590 sau să ne expediați un mesaj la adresa de e-mail: press@cnsm.md

Copyright © Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova